ANLAT KADIKÖY

Kadıköy nasıl olmalı?
Menü

Kadıköy, yetişmiş insan gücü ve geniş sivil toplum kurumları çeşitliliği nedeniyle önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Kadıköy Belediyesi, stratejik planlama sürecinde katılımcılık ilkesinin gereği olarak bu kişi ve kurumlarla mümkün olan en geniş birlikteliği kurmayı planlama sürecinin ana unsurlarından biri olarak değerlendirmektedir. 

Bu bağlamda, Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı’nda etkin katılımcı süreçler geliştirerek Kadıköylüleri kent politikalarının uygulayıcıları konumuna getirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Katılımcılık literatüründe de önemle altı çizildiği gibi, sağlıklı bir katılım sürecinin iyi bir bilgilendirme aşamasıyla başlaması gerekiyor. Bu yüzden Anlat Kadıköy platformunda daha etkin ve etkili bir katılımın ön şartı olarak; hem Kadıköy’ün 21 mahallesini Kadıköy ilçesi ile hem de Kadıköy ilçesinin verilerini İstanbul ile kıyaslayabilecek bilgilerin paylaşılması hedeflendi. Bunlara ek olarak, Kadıköy’e dair daha kapsamlı analizlerin yapıldığı kurumsal dokümanlar, geçmiş stratejik planlar ve faaliyet raporları da bilgilendirme amacıyla Anlat Kadıköy platformu üzerinden erişime açıldı. Son olarak Kadıköy Belediyesi’nin tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri ve hizmetleri de ayrı bir başlıkta toparlanarak vatandaş bilgisine sunularak bu hizmet ve projelerin puanlanması istendi.

Katılımcılık düzeyini etkileyen bu önemli adımın hemen ardından mahallelerde yapılan toplantılarla da katılımcı sürecin danışma ayağının tamamlanması hedeflendi. Sürekliliği sağlanmış bir danışma süreci için ise Anlat Kadıköy platformu çevrimiçi anketlerle desteklendi. Kadıköylülerin görüşlerini almak ve onları karar alma süreçlerine dahil etmek amacıyla hazırlanan çevrimiçi anketler sürekli hale getirilebilecek ve karar alma süreçlerinin danışma ayağında aktif olarak kullanılabilecek.

Katılımcılık ilkesini yalnızca bilgilendirme ve danışma aşamalarıyla sınırlı tutmayan Kadıköy Belediyesi, karar süreçlerine dahil etme ve işbirliği geliştirmeyi de ilkesel olarak benimsemektedir. Bu kapsamda, stratejik planlama sürecinin karar alma aşamalarına vatandaş, muhtar, akademisyen ve kent konseyi temsilcileri de dahil edilecektir. 

Kadıköy Belediyesi’nin stratejik planlama sürecinin STK katılımı da esasta Kent Konseyi üzerinden kurgulanmıştır. Belediyenin planladığı mahalle toplantılarından bağımsız olarak kent konseyi de mahalle toplantıları üzerinden, söz konusu mahallenin STK’lerini süreç hakkında bilgilendirmekte ve plan hakkındaki fikirlerini almaktadır. Böylelikle, STK’lerin Kent Konseyi üzerinden Kadıköy Belediyesi’yle ilişkilenmesi hem daha güçlü bir kent konseyini hem de daha kurumsal ilişkileri desteklemektedir.