Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Kamu Kurumları Raporu

11.07.2019

Kadıköy Belediyesi Dış Paydaş Anketi Raporu

Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan hazırlıklarına 16.05.2019 tarihli 2019/3 nolu genelge ile başlanmış ve haziran ayında Anlat Kadıköy dijital platformu iç ve dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri için oluşturulmuştur. Platform üzerinden kamu kurumlarına gönderilen 2020-2024 Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi 22 farklı kamu kurumunda 33 kişi tarafından cevaplanarak tamamlanmıştır. Anket içerisinde kurumumuzun hizmet faaliyetlerinin bilinirliği, etkinliklerimiz hakkındaki bilgilere paydaşlarımızın nasıl ulaştığı, belediyemizi başarılı bulup bulmadıkları, hizmet ve faaliyet öncelikleri ile belediyemizin başarılı uyguladığı hizmetleri, GZFT ve PESTLE analizleri ile ilgili soruları cevaplandırmaları istenmiştir.

*

Paydaşlarımız belediye hizmetleri/yetki/sorumlulukları hakkındaki bilgi düzeyleri hakkındaki soruya  %67 Çok İyi, İyi ve Yeterli olarak, %33’ü ise Yetersiz veya Hiç Bilgim Yok olarak cevap vermiştir.

Bilgi düzeyi dikkate alındığında belediyemizi %69 Çok Başarılı ve Başarılı bulurken, %30 Kararsız ve Hiç Bilgim Yok seçeneklerini seçmiştir. Paydaşlarımızın sadece %1’i belediye hizmetlerimizi başarısız olarak tanımlamışlardır.

*

Kadıköy Belediyesi hizmet ve faaliyetlerini basın, TV, Sosyal medya, Afiş, Billboard, Pankart gibi birçok mecrayı kullanarak paylaşmaktadır. Paydaşlarımızın belediyemizle ilgili haberleri nasıl edindiğini sorduğumuz sorumuza %31 ile basın, gazete, radyo, TV ve %25 sosyal medya paylaşımlarımızdan ulaştıklarını iletmişlerdir.

 

 

*

Belediyemizin birçok alanda hizmet ve faaliyette bulunmaktadır. Anketimizde hizmet ve faaliyetlerin hangilerinin paydaşlarımız tarafından önemli olduğu sorulmuş ve en fazla 3 tane seçerek önceliklendirmeleri istenmiştir. Paydaşlarımızın öncelikleri %19 ile Kültür ve Sanat Hizmetleri, %16 Park, Bahçe ve Yeşil Alan ve % 14 ile Çevre Hizmetleri olarak sıralanmıştır.

 

 

*

Paydaşlarımız tarafından belediyemizin en başarılı bulunan hizmetlerini önceliklendirmeleri istendiğinde %27 ile ilk sırayı Kültür ve Sanat Hizmetleri alırken ikinci sırada %12 ile Çevre Hizmetleri yer almıştır. En az başarılı bulunan hizmetlerimiz ise %3 ile Kentsel Altyapı ve Üstyapı ile Zabıta ve Denetim Hizmetleri ve %2 ile Sağlık Hizmetleri gösterilmiştir. Ayrıca %2 paydaşımız hizmetlerimiz hakkında fikrini bildirmemiştir.

 

 

*

Paydaşlarımıza anketimizde belediyemizin hangi hizmetleri geliştirmesi gerektiğini sorduğumuzda ilk iki sırayı %18 ile Kentsel Altyapı ve Üst yapı ile Afet Yönetimi Hizmetleri almıştır.

 

 

*

Kadıköy Belediyesinin hizmet ve faaliyetlerine katılımcı bir yöntemle gerçekleştiğini düşünüyor musunuz sorusuna paydaşlarımızın %56’sı Evet Düşünüyorum, %42’si Kararsızım ve %2’si ise Hayır Düşünmüyorum cevabını vermiştir.

*

Paydaşlarımızın belediyemizden beklentileri sorulduğunda ise:

Temiz ve yaşanılabilir bir Kadıköy
Engelli vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti
Cadde, sokakların ve kaldırımlarının yeniden düzenlenmesi
Yeşil alanın çoğaltılması
Alt Yapı ve Afet Yönetimi
Otopark problemini çözmek için otopark yapımını hızlandırmak
Sahil boyunca oturmak için bank sayısını artırmak
Mevcut halde oturma banklarının yanına çöp sepetlerinin ayrı bir alana monte edilmesi
Sahil boyunca Beltur sosyal tesislerinin uygun olan yerlerine ibadet için küçük mescitlerin yapılması
Huzur ve mutluluk ve saygı çerçevesinde bir yönetim anlayışı
Paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması
Vatandaş odaklı hizmete ağırlık verilmeli
İşbirliği ve koordinasyon sağlanması
Katılımcı belediye anlayışının devamıyla sorunların yerinde hızlıca çözülmesi
Kentsel altyapı ve üstyapı hizmetlerinin geliştirilmesi
Paydaşlarla daha fazla alanda işbirliği geliştirilerek ve geleceğe dönük projeler gerçekleştirilmeli
Mali konularda borç yükünün hafifletilmesi
Daha fazla kültürel ve sanatsal aktiviteler
Seyyar satıcıların engellenmesi
Tüm belediye hizmetlerinin güler yüzle halka sunulması
Otopark sorununun çözülmesi
Apartmanların giriş katlarında açılan işletmelerin sayısının artmasına önlem alınması
Temizlik sorununun çözülmesi
Kültürel ve sosyal etkinliklerin ve yardım desteklerinin artması
Paydaşlarının faaliyet alanları ile ilgili hizmetlerde görüş ve önerilerinin alınması
Yeşil alan miktarının artırılması
Önerileri ön plana çıkmıştır.

*

Paydaşlarımıza işbirliği geliştirebileceğimiz alanlar sorulduğunda

Kadıköy Malmüdürlüğü Yapı denetim hizmetleri, İSKİ Genel Müdürlüğü Kentsel altyapı hizmetleri, İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Kültür ve sanat etkinlikleri, İGDAŞ Alt Yapı ve Afet Yönetimi, Kadıköy Müftülüğü Cami, Kur'an Kursu ve müştemilatının düzenli olarak temizliğinin yapılması, Tadilat ihtiyacı hasıl olan camilerin tuvalet, lavabo ve şadırvanlarının tadilatı konusunda yardımcı olunması, Fikirtepe bölgesinde kentsel dönüşüm sebebiyle yenilerinin yapılması gereken camilerle ilgili çalışmalar yapılması, Silivri Belediyesi Hukuk, Sanat, Spor, Kültürel Faaliyetler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet yönetimi ve kentsel dönüşüm uygulamaları, İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü Çevre bilinci geliştirilmesi, park-bahçe alanlarıyla ilgili tarım içerikli konuların geliştirilmesi, bilinçli gıda tüketimi konusunda eğitim desteği ve milli eğitimle dayanışma, Kartal Belediyesi Kültürel, Sosyal hizmetler ve sosyal medya alanı, Beylikdüzü Belediyesi Kullanılan otomasyon programının geliştirilmesi, İETT Ulaşım alanı, Sancaktepe Belediyesi Sosyal, Kültürel, Spor alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, Büyükçekmece Belediyesi Afet Yönetimi, Turizm, Bilişim, İnovasyon, Kentleşme ve Kent Ekonomisi, Yerel Kalkınma, Şehir Estetiği, Eğitim, Kültür ve Sanat alanlarında, Şişli Belediyesi İletişim alanında, Üsküdar Belediyesi Ulusal ve uluslararası projeler geliştirilmesinde, Adalar Belediyesi Kültürel faaliyetler, Sosyal, Temizlik alanlarında, İSBAK A.Ş. Trafik, ulaşım, güvenlik, şehir planlama, sinyalizasyon ve mobilite alanlarında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal ve spor alanlarında iş birlikleri gerçekleştirebileceğimizi iletmişlerdir.

*

Paydaşlarımıza belediyemize ne tür katkılar sunabileceklerini sorduğumuzda;

Kadıköy Malmüdürlüğü - Bilgi paylaşımı
İSKİ Genel Müdürlüğü - Altyapı ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması
İGDAŞ - Alt Yapı ve Afet Yönetimi
Kadıköy Müftülüğü - Belediyenin ortak kullanım alanları olan park, bahçe vb yerlerde çevre ve temizlik bilincinin geliştirilmesi için vatandaşlarımızı vaaz ve hutbeler yoluyla bilinçlendirmesi
Silivri Belediyesi - Strateji ve Belediyecilik anlamında yönetim anlayışı
İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü - Uzmanlık alanımızla ilgili konularda ihtiyaç duyulan teknik bilgi, eğitim, danışmanlık desteği
Kartal Belediyesi - Sosyal, kültürel, çevre vb. alanlarında
Beylikdüzü Belediyesi - Beylikdüzü ve Kadıköy Belediyeleri olarak mali konularda fikir alışverişinde bulunulması
İETT -  Trafikte bekleme süresi azaltma ve konforlu ulaşım
Sancaktepe Belediyesi - Bilgi alış verişi, ortak projeler geliştirme, sorun ve önerileri birlikte değerlendirme
Büyükçekmece Belediyesi - Birlikte çalışma
Şişli Belediyesi  - Fikir alışverişi
Üsküdar Belediyesi - Belediyeciliğe dair her konuda bilgi paylaşımı
Adalar Belediyesi - Fikir alışverişi
İSBAK A.Ş.  - Trafik ulaşım ve şehir planlama alanlarında proje desteği
Yukarıdaki gibi katkı, destek ve bilgi paylaşımında bulunabileceklerini iletmişlerdir.

*

Dış paydaşa anketimizde paydaşlarımızdan PESTLE analiziyle belediye üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenleri tespit edilmek için sorular yöneltilmiştir.

Politik etkenler;

Hükümet politikaları, sektör politikası, paydaşların faaliyetleri, uluslararası ya da bölgesel gelişmeler, kamu yönetimi reformları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler,
Politik alanda öngörülemeyen çok hızlı değişimler,
Yerel ve genel seçimler,
Uluslararası ya da bölgesel gelişmeler,
Ülkemizde yaşanan politik istikrarsızlık,
Önümüzdeki dönemde yaşanabilecek siyasi parti farklılıkları,
Hükümetin yatırımları askıya alma ihtimali,
Erken seçim,
Ülke Ekonomisi, Orta Doğuda ve Dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler, Göç ve Sığınmacı Sorunu,
KHK ile belediye yönetimlerine el değiştirebilmesi,
Hükümet politikaları-yönetim,

Ekonomik etkenler;

Kent çalışmalarının temelini oluşturan yatırım ve hizmet maliyetlerinin artması durumunda belediyecilik faaliyetlerinin sekteye uğraması,
Uluslararası ve yerel ekonomik eğilimler,
Şehri etkileyen ülke, bölge ya da il düzeyindeki kalkınma girişimleri,
Vergi reformları,
Bütçe politikası,
Enflasyon,
Döviz kurları ve faiz oranları,
İşgücü, işsizlik ve gelir durumundaki değişim,
İşyerlerinin nitelik ve nicelik olarak değişimi,
Ekonomik faaliyetlerin, işgücünün ya da nüfusun yer değiştirmesinde diğer şehirlerle olan etkileşimlerdeki eğilimler,
Şehrin çevre yerleşimlerle ekonomik ilişkileri,
Etkileşimde bulunulan sektörlerdeki büyüme,
Turizm ve ticari gelişmeler,

Sosyokültürel etkenler;

Kadıköy nüfusunun yaş oranının yüksek olması nedeniyle sağlık ve çevre hizmetleri geliştirilmeli
Fikirtepe bölgesindeki konut yatırımlarının tamamlanarak iskâna açılmasıyla gelecek nüfus artışının doğuracağı sosyal ihtiyaçlar
Demografik eğilimler, norm ve değerler
Kentsel hizmet sunumunu etkileyebilecek sosyokültürel değişimler
Göç eden nüfus ve bu nüfusun sosyoekonomik niteliklerindeki eğilimler
Göçün getirdiği ek kentsel hizmet ihtiyacında yaşanan değişimler
Şehir sakinlerinin sosyoekonomik durumlarına göre farklılaşan kentsel hizmet ihtiyaçları, hizmete erişim ve memnuniyet düzeyleri, vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili görüşleri
Belli bir plan ve kontrol altında oluşacak göç dalgaları olumlu ve olumsuz etkileri
Göçler nedeniyle oluşan toplumsal çatışmalar
Mültecilerin uyum sorunu başta olmak üzere kültürel çatışmalar, güvenliğin zafiyete uğraması, topluma açık alanların fazlaca kalabalık olması, kirlenmesi
Mülteci sorunları
Kültür farklılığından dolayı mülteci akınının olumsuz etkileri
Etnik ve sosyal ayrımcılık
İşsizliğin artması, Eğitim ve öğretimde sürekli olarak sistem değişimi ve okul çağındaki çocukların adaptasyon sorunları,
Kentsel hizmette yaşanacak olumsuzluklar- göç eden nüfusun getirdiği olumsuzluklar

Teknolojik etkenler;

Akıllı şehircilik tabanında kentsel bilgi akışının sağlanabileceği pratik mobil yazılımlar yapılması
Yeni teknolojiler, mevcut teknolojilerin olgunlaşması ya da güncelliğini yitirmesi
Şehirde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanım durumu ve geliştirilme kapasitesi
Merkezi hükümetin teknoloji destekleri ve belediyenin bunlardan yararlanma imkânları
Belediyenin kullandığı merkezi yönetim tarafından sunulan ya da belediyeler arası oluşturulan bilişim hizmetlerine ilişkin konular
Belediye dahil bütün kurumların yeni teknolojik gelişmeleri iyi takip etmesi
Teknoloji kullanımının artışına bağlı olarak bilgi akışının hızlanması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, izlenebilirliğinin artması
Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve bu kapsamında belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin duyurulması
Dünyadaki teknolojik ve bilimsel çalışmalar
Yeni teknolojiler
Akıllı şehir teknolojilerinin yaygınlaşması

Yasal etkenler;

Belediye kanununda herhangi bir değişiklik yapılmasının olumlu veya olumsuz etkileri Yasal olarak ana arterlerde İBB, diğer sokaklarda ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan yağmursuyu hatlarının imalatı ve toplanması hususunda yaşanabilecek yasal değişiklikler
Şehri etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri ve yeni mevzuat çalışmaları
Sorunların yerinden çözümleme yöntemiyle yapılması hem zaman hem de kaynak israfını önlemesi acısından faydalı olacakken denetim ve kontrolünün de yasal açıdan iyi yapılması
Anayasa değişiklikleri sebebiyle tüm kamunun kısa vadede olumsuz etkilenmesi
Belediye mevzuatlarında yapılacak değişiklikler
Vergi reformunda yapılacak değişiklikler umarım belediye gelirlerinde olumlu etkiye sahip olur.
Yerel Yönetimler Bakanlığının kurulması, İller Bankası Belediye Paylarının artırılması/azaltılması, Belediye görev ve sorumluluklarının artırılması/azaltılması
Sürekli olarak değişen mevzuat ve bunların takip edilememesi,
Yeni mevzuat çalışmaları
Belediyecilik ve kamu ihale kanunlarının değişmesi

Çevresel etkenler;

Kadıköy sahilinin düzenlenmesi
Kent afet yönetimi ile ilgili çalışmaların yapılmasının olumlu, yapılmamasının olumsuz etkileri
İhale aşamasında olan Kadıköy İleri Biyolojik arıtma tesisi inşaatının tamamlanarak işletmeye alınması sonucu çevre üzerinde olumlu etkileri
Çevresel ve ekolojik düzenlemeler
Uluslararası anlaşmalar ve protokoller
Çevresel sürdürülebilirlik
Kentsel, arkeolojik ve doğal koruma alanlarında sorunlar ve gelişme eğilimleri
Çevrenin korunmasında özellikle altyapı yatırımları açısından kentsel hizmet sunumunun oluşturduğu riskler
Su temini, katı atık yönetimi ve benzeri hizmetler açısından civar şehirlerle etkileşimlerdeki eğilimler
Okullar ve Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gençlere çevresel riskleri anlatmak ve bilinçlendirmek için çalışmaların hızlandırılması ve her bölgedeki insana ulaşılması gerekliliği
Çevresel sürdürülebilirlik; kentsel, arkeolojik ve doğal koruma alanlarında sorunlar ve gelişme eğilimleri
Sıfır Atık Konusunda katılım sağlanması
Kuraklık ve iklim değişikliği
İlçede yoğun biçimde uygulanan kentsel dönüşüm nedeniyle alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması, artan bina ve kat sayısı yüzünden yeşil alanların azalması, iklim değişikliğine neden olunması, inşaat faaliyetleri nedeniyle yolların hasar görmesi, trafiğin olumsuz etkilenmesi
Kentsel dönüşüm ile birlikte demografik yapının değişmesi
Yeşil alan ihtiyacı
Raylı sistemlerin iyileştirilmesi ile ilçedeki trafik yoğunluğu azalıp, mevcutta bulunan toplu taşıma araç park ve bekleme alanları sosyal alanlara dönüştürülmesi
Doğal Felaketler, trafiğin sıkışması
Artan çevre kirliliği, azalan yeşil alan ve parklar, Dünyada ve ülkemizde tükenen su kaynakları, Buzulların hızla erimesi ve küresel iklim sorunları, Katı atıkların çevreye daha çok zarar vermesi, Yapılan ancak uyulmayan çevre ve iklim anlaşmaları
Uluslararası anlaşma ve protokoller, çevresel sürdürülebilirlik, yakın ilçe ve şehirlerle etkileşim içerisinde olabilmek
Nüfus artışına dayalı olarak ilçe yerleşiminin yetersiz kalması
Derelerin ıslah edilmemesi

*

Tüm paydaşlarımıza dış paydaş anketimizde GZFT (SWOT) analizi soruları da yöneltilmiş ve şu şekilde cevaplar gelmiştir.

Güçlü Yönler;

Katılımcı ve çözüm odaklı projelerde ortak aklı öne çıkarması.
Merkezi konumu
Popüler semt olması
Fenerbahçe'nin kalbi olması
Mali kaynakların ve denetim yapısının güçlü olması
Güçlü bir örgüt kültürü yapısına sahip olması
Yönetim kadrosunun yenilik ve değişimlere açık olması
Güçlü ve teknik donanıma sahip, çözüm üreten bir belediye olması
Deneyimli ve eğitimli personele sahip olması
Çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışının olması
Dezavantajlı grupların toplumsal gelişim bağlamında desteklenmesine yönelik çalışmaların yapılması
Her kesimden vatandaşın rahatça faydalanabileceği hizmetler sunulması
Belediye bünyesinde ücretsiz koruyucu sağlık hizmetleri tesislerinin bulunması
Bürokratik işlemlerin etkin ve kısa yapılması
Mevzuat uygulamasında diğer kamu kurumlarına örnek teşkil etmesi
Atık yönetiminde kamu kurumlarına öncülük etmesi
Belediye bünyesinde ücretsiz spor hizmetlerinin verilmesi
Hayvan hakları konusunda örnek teşkil etmesi
Vatandaşlarına güven veren bir kurum olması
Elektronik belge yönetim sistemini aktif olarak kullanması
Kentsel dönüşüm sırasında ortaya çıkan asbest gibi zararlı kimyasalların kontrolünü sağlayabilmesi
Genç, dinamik ve iyi okullarda okuyan gençliğe sahip olması güçlü yönlerindendir.
İstanbul'un merkezinde olması ve nüfus oranı
Yetenekli işgücü
Köklü bir geçmişi oturmuş bir yapısı olması
Prestijli ve eğitim seviyesinin yüksek olması
Güçlü kurumsal kimlik ve imaj, sosyal belediyecilik uygulamaları olması
Kültürel faaliyetler çevre ve temizlik hizmetleri ulaşım hizmetleri
Sosyal medya, yetkin personel yapısı
Vatandaşın eğitim ve gelir durumu
Siyasi istikrarsızlık olmaması
Denize kıyısının olması
Gezi, kültür, sanat, eğlence gibi sosyal olanakları geniş olduğundan tüm İstanbullular için cazip bir yer olması
Yeniliğe ve Değişime açık olması
Güçlü bir kurumsal yapı
Bilinçli ve eğitimli personel
Bilime ve yenilikçiliğe değer vermesi
Katılımcı belediyecilik anlayışı
Reklam çalışmalarının başarılı olması
Eğitime önem verilmesi
İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri olması

Geliştirilmesi gereken yönler;

Çevre düzenlenmesi ve park faaliyetleri
Yağmursuyu hatları imalatı faaliyetleri
Otopark miktarı
Trafik sorunu
Kurumsal insan kaynakları politikası ve kariyer planlamasının oluşturulması
Hizmet içi eğitimin nitelik, nicelik ve katılımların sağlanması bakımından iyileştirilmesi
Kurumsal iletişim stratejinin güçlendirilmesi
Motivasyon artırıcı çalışmaların artırılması
Birim ve personel bazlı performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
Verilen hizmetlerin, kültürel ve tarihsel alanların tanıtımının etkin ve çarpıcı biçimde yapılması
Arşiv sisteminin geliştirilmesi
Kurum içi katılımcılığın öne çıkartılması
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda çalışma arttırılması
Mahalle bazlı memnuniyet ve beklenti ölçümlerinin sürekli hale getirilmesi
Belediye hizmet binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi
Geri dönüşüm ve tasarruf sistemleri hakkında kurum içi ve kurum dışı çalışmaların artırılması
Sosyal merkezlerinin ve tesislerinin sayısının artırılması
Kadıköy’de yeşil alanların miktarının arttırılması
Engelli ve yaya erişiminin yetersizliğinin giderilmesi
Belediye'ye ulaşan eleştiri, beklenti ve uyarıların hızlı bir şekilde değerlendirilip anında müdahale edilmesi
Bazı durumlarda ekonomik yetersizlik
İlçe nüfusunun kalabalık olması (yerleşik ve günübirlik)
Kentsel dönüşüm kaosu
İşbirliği ve koordinasyon eksikliği
Tali yolların bakım çalışmalarının yetersizliği
Belediye birimlerinin farklı lokasyonlarda oluşu
İmar durumu ve kentsel dönüşüm
İlçe giriş çıkışlarında ki trafik sirkülasyonu
Araç park yerinin azlığı
Seyyar satıcı fazlalığı
Diğer Kurumlarla ilişkiler
Halk ile iç içe olamama
Tarafsız Yönetim anlayışının eksikliği
Hızlı çözüm üretme kapasitesinin düşük olması
Yatırım yapılacak arsa azlığı
Belediyede kemikleşen yapı
Eksik ya da az yapılan veya eksik olan programlara odaklanarak yapılabilir hale gelinebilmesi
Diğer belediyeler ile ortak bilgi paylaşımlarının az olması

Fırsatlar;

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Marmaray'a entegre edilmesi
Kadıköy Meydan Projesinin İBB tarafından hayata geçirilmesi
Kadıköy İleri Biyolojik Atık su arıtma tesisinin planlanıyor olması
Kentsel dönüşüm çalışmaları
Harem otogarının taşınmasıyla yapılan olan projenin etkileri
Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının gelecek dönemde tamamlanmasının etkileri
Kadıköy’ün İlgi odağı olmasının turizme olumlu etkileri
Kentsel yenilenme sonrasında vergi gelirlerinde artış beklenmesi
Kentsel yenilemenin sağlıklı bir kent tasarımını beraberinde getirmesi
Kadıköy’de yaşayan vatandaşın bilinçli, eğitim seviyesinin yüksek ve sosyo-ekonomik yapısının genel olarak iyi olması
Sahil ilçesi olması
Merkezi konumda bulunması
Ulaşım transfer noktalarının ve ana istasyonların ilçemizde olması
Günlük nüfus hareketliliğinin ticarete olumlu etkisi
Yeni kurulacak olan ticaret ve iş merkezlerine yakın olması
Coğrafi konumunun turizm ve spor açısından avantaja çevrilmesi
Ulusal ve uluslar arası birliklere üyeliklerin sağladığı avantajlar
İlçemizde yükseköğretim kurumlarının ortak projelere elverişli olmaları
Ticari işletmelerin artması
Sanat faaliyetlerinin ve sanatçı varlığının yüksek olması
Alternatif ulaşım ve bisiklet kültürünün gelişmesi
Katılımcı bir topluma sahip olması
Doğal ve kültürel mirasın olması
Çeşitli spor kulüpleri ve tesislerin bulunması
Çevre ve ekoloji bilincinin artması

Tehditler;

Nüfus Yoğunluğu (Olumsuz) Olası afetler (deprem-sel vb.)
Genç nüfusun Belediye hizmetlerindeki beklentilerinin yüksek olması
Artan Trafik yükü
Artan alışveriş merkezlerinin toplumsal etkisi (insan ilişkileri, bireyselleşme, kültür)
Yoğun ve dikey yapılaşmanın toplumsal etkisi (insan ilişkileri, bireyselleşme, kültür, yeşil alan)
Kentsel yenilemeden kaynaklanan ani nüfus artışı karşısında kentsel alt yapının yetersiz kalması
İstanbul’un deprem kuşağında yer alması
Doğal afetlere yönelik çalışmaların yeterli olmaması
Kentsel dönüşüm sürecinde bazı yolların kapanması trafik yoğunluğunun artması
Trafik yoğunluğu sebebiyle gürültü ve hava kirliliği olması
Yeşil alan ve otopark ile ilgili kentsel tasarımın ihtiyaçları karşılayamaması
Çevre kirliliğinin artması
Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıkların artması
Kentlilik anlayışının azalması ve mahalle kültürünün kaybolmaya yüz tutması
Deniz kirliliğinin artmasına bağlı olarak biyolojik çeşitliliğin azalması
Gençliğin enerjisinin kötü yönlere kanalize edilmesi yeni tehditlerin ortaya çıkmasına sebep olması
Olumsuz değerlendirilirse tüm etmenler
Belediyenin kontrolü dışında gerçekleşen olumsuz etkiler
Sosyal dokunun bozulması, aşırı nüfus artışı ve sosyal davranışların bozulması
Olası dış göç, olası ekonomik kriz ve afet durumu
Nüfus artışına bağlı trafik ve alt yapı hizmetlerinin yetersiz hale gelmesi mültecilerin yoğunluğu nedeniyle park, bahçe vs alanlarının barınma amaçlı kullanılması
Belediye mevzuatlarında yapılacak olumsuz değişiklikler
Mülteci sorunu
Doğal afetler
Bina yaşlarının yüksek olması, eski yapıların malzeme kalitesinin yetersiz olması, trafik, boş alanların azlığı
Ülkemizdeki ve dünyadaki siyasi, ekonomi ve askeri gelişmeler
Değişen İklim hareketleri Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ve bu durumda takibinin sağlanmaması
Yapay zekanın yakın gelecekte tüm hayatımıza girmesi ve bununla ilgili çalışmaların yapılmaması
Göç ve sığınmacı sorunu İstanbul ilinin deprem kuşağında olması ve buna dönük hazırlık yapılmaması
Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme dönüştürülmesi
Artan işsizlik ve istihdam sorunu
Artan trafik sorunu
Artan Nüfus ve genç işsiz oranı
İlçede eski binaların yer alması
Bütçe payının azalması
Belediyenin kontrolü dışında gerçekleşebilecek olumsuzlukların önlenebilmesi için politik, kültürel ekonomik etkenler
Gelişen teknolojiye ayak uyduramaması