Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Kent Estetiği ve Planlaması Odak Grubu

26.06.2019

Kent Estetiği ve Planlaması Odak Grup Toplantı Özeti
 
26 Haziran 2019 günü Kadıköy Belediyesi’nde akademisyenler Sema Erder, Erhan Kurtarır, İdil Akyol Koçhan, Hatice Senem Doyduk, Çare Olgun Çalışkan, Rıfat Akbulut, Seher Başlık, Ayşegül Özbakır, Şehir Plancıları Odası’ndan Necati Caner Altay, Mimarlar Odası’ndan Saltuk Yüceer, Kentsel Tasarımcı Sertaç Erten, Kadıköy Kent Dayanışması’ndan Üzeyir Uludağ, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları Rahmi Yüce, Altan Şentürk, Mehmet Şengün, Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Can Nurkan Akbal, Kadıköy Belediyesi çalışanları Mahmut Dal, Serkan Tekin, Nazım Akkoyunlu ve Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Çokas, Mustafa Günalp, İrfan Gümrah, Nesrin Tibet, Ayşegül Deprem, Zeki İbişükçü, Murat Antik, Ülkü Özer, Fahri Tekeşin, Berrak Sular Emiroğlu ve Arif Kızılyalın’ın katılımıyla kent estetiği ve planlaması hakkında odak grup toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıdan tartışılan konular özet olarak aşağıda listelenmiştir.
 
1: Kentsel Rantın Paylaşılması
 
• Kadıköy’de oluşan kentsel rantın Kadıköylülerin genelinin faydalanacağı şekilde düşünülmesi gerekiyor. Bologna gibi belediyelerle kardeş kent ilişkileri geliştirilerek deneyimlerinden faydalanılabilir.
 
2: Gıda Güvenliği
 
• Özellikle yoksullar için ucuz ve güvenilir gıda konusunda politikalar benimsenmeli.
• Mahallelerde meyve ağaçları artırılmalı. İnsanlar balkonda ve bahçelerinde basit küçük üretimler yapabilecek şekilde bilinçlendirilmeli.
 
3: Afet Yönetimi
 
• Deprem ve toplanma alanları konusunu öncelikli gündemimiz haline getirmeliyiz.
 
4: Çocuk Hakları
 
• Çocuk dostu uygulamalar benimsenmeli. Park ve oyun alanlarının artırılması konusunda hedefler konulmalı.
 
5: Engelli Sorunları ve Hakları
 
• Kaldırımlar engelliler için büyük problem, kaldırımlar kaldırılmalı.
• Maalesef engelli istatistiği doğru değildir. Her engel grubunun kendine has talepleri var. Görme engelli ile zihinsel engellinim sorunları aynı değil.
• Binalar engelli erişimine uygun olmalı ve bu konuda denetimler yapılmalı.
 
6: Kentsel Altyapı – Üstyapı
 
• Kadıköy’ün öncelikli olarak temel belediyecilik hizmetleri alanındaki eksiklerinin tamamlanması gerekiyor. Bunlar tamamlanmadan daha büyük hedefleri konuşmamamız gerekiyor.
 
7: Kentsel Yenilenme ve İmar
 
• Bina taşıyıcı sistemleri ile otopark oluşturmak doğru ve gerçekçi değil.
• Planlama ve tasarım kararları eski yöntemlerle alınıyor. Bunları daha aleni hale getirmek gerekiyor. Mahalle meclislerinde, tasarım ve planlama kararları birlikte alınabilir.
• Rıhtım bölgesi Kadıköy’ün kapısı niteliğinde. Bu yüzden çok daha iyi planlanmalı. 
• Kadıköy merkezini ticarete terk etmememiz gerekiyor, konut alanlarının ve geleneksel küçük esnafın korunması hedeflenmeli.
• Kadıköy’de önemli arkeolojik alanlar var. İnşaatlar aşamasında bazı arkeolojik değerlere rastlanıyor. Bu alanların korunması amacıyla belediyenin bir planı olmalı.
 
8: Ulaşım ve Trafik
 
• Bisiklet konusunda öncü rol oynamalıyız. Bisikletli erişimi daha mümkün kılmalıyız.
• Erişimin mümkün olmadığı bir kentte yaşıyoruz. Minibüslerin halen var olması büyük problem. 
• Kaldırım uygulaması artık dünyada terk ediliyor. Yaya, bisikletli ve araç trafiği farklı renkli asfaltla ayrılıyor. Biz de yapabiliriz.
• Kadıköy’ün ulaşım master planına ihtiyacı var.
• Yürüyerek bir yerden bir yere ulaşmak çok mümkün değil. Dikey yönde bağlantılar da yapılamıyor. Kıyıya dikey yönde ulaşmak mümkün olamıyor. Peyzaj olarak düzenlenmiş dikeyde ulaşımı sağlayan bağlantılar olmalı ve yürünebilirlik artırılmalı.
• Motosiklet kullanımına dair ciddi düzenlemeler yapılarak motosiklet terörünün önüne geçilmeli.
 
9: Yenilenebilir Enerji
 
• İklim, çevre ve enerji konularında politika üretebilmek için güncel ve güvenilir veri tabanına ihtiyaç duyuluyor. Hangi ayda ne kadar ve nasıl enerji tükettiğini verilerle biliyor olmalıyız.
 
10: Yaşlı ve Emekli Hakları
 
• Artan yaşlı nüfus için eylem planı oluşturulmalı.
 
11: Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Hakları
 
• Ayrımcılığa karşı birliğe üye olundu, peşinden bir eylem planı oluşturulmalı.
• Kadıköy’de nüfusu artan yabancı uyruklu kesimler (Özbek vb.) hakkında operasyonel planlarımız olmalı.
• Göç konusu zamanla daha önemli bir konu olacak. Gündelik ve kalıcı nüfusla Kadıköy dost olmalı ve belediye bu tip sorunlara çözüm bulmalı. 
 
12: Aktif Yurttaşlık
 
• Kadıköylüler belediyenin tam olarak ne yapıp yapmadığına hakim değiller. Bu konuda daha fazla bilinçlendirme yapılmalı ve aktif yurttaşlık üzerine çalışılmalı.
• Etkin ve güçlü mahalle meclisleri oluşturulmalı. Merkezi yönetimin Kuşdili, Haydarpaşa vb planlarına karşı bu meclisler daha aktif mücadele yürütmeli.
 
13: Kent Estetiği
 
• Kent estetiği kurulu oluşturulmalı. Mevcut yapı stoğunun depremden arındırılması önemli. Yıkılıp yapılacaksa dahi yeniden yapılma aşamasında bazı kriterler belirlenmeli.
 
14: Bilişim ve Teknoloji
 
• Akıllı kent uygulamaları yakından takip edilmeli ve özellikle katılım konusunda dijital platformlardan daha fazla yararlanılmalı.