Menü
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 8 3 2 2 2 - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 8 5 - - 2 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%166,67 %0 %0 %100
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 4.000 5.000 6.000 6.500 7.000 7.500 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 4000 49.195 4.497 4151 3722 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%983,9 %74,95 %63,86 %53,17 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 80 85 85 85 85 85 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 80 76,36 69 59,67 73,33 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%89,84 %81,18 %70,2 %86,27 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 20 25 30 30 30 30 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 20 41 26 27 24 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%164 %86,67 %90 %80 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 2.580 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 2.580 2.873 2.913 1413 1867 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%110,5 %107,89 %50,46 %64,38 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 100 28,57 20 66,67 90 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%28,57 %20 %66,67 %90 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 960 970 980 990 1.000 1.010 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 960 297 0 99 23 3 ayda bir 3 ayda bir
%30,62 %0 %10 %2,3 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 26 28 30 40 45 50 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 26 45 0 65 26,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%160,71 %0 %162,5 %57,78 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 100 100 0 66,67 90 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %66,67 %90 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 16 18 20 22 24 26 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 16 36 0 55 16 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%200 %0 %250 %66,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - 10 15 10 10 10 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 - 9 3 4 14 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%90 %20 %40 %140 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - 250 300 50 60 70 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 - 27 0 119 103 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%10,8 %0 %238 %171,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - 75 80 85 90 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 - - - - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 2 5 10 29 29 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - - - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 - 3 4 5 6 7 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 - - - - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 30 10 15 15 15 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - - - - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 - 45 60 75 90 105 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 - - - 43 53 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %57,33 %58,89 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 - 4 4 4 4 4 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 - 2 1 2 6 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%50 %25 %50 %150 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 418 595 705 805 895 1.025 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 418 350 321 394,67 595 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%58,82 %45,53 %49,03 %66,48 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 30 40 50 60 70 80 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 30 21 3 3 3 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%52,5 %6 %5 %4,29 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 100 100 - - 0,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 5 2 2 2 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 5 1 - - 0,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%50 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 1.372 1.672 1.872 1.882 2.082 2.282 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 1.372 4.094 - 882 773 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%244,86 %0 %46,87 %37,13 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 15 15 15 15 15 15 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 15 17 21 23 22,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%113,33 %140 %153,33 %146,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 1.372 1.380 1.600 1.610 1.830 1.840 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 1.372 3.872 454 441 403 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%280,58 %28,38 %27,39 %22,02 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 9 9 9 9 9 9 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 960 9 53 2 6 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %588,89 %22,22 %66,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 - 85 85 85 85 85 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 - 85 - 160,30 81,50 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %188,59 %95,88 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 100 100 - 66,67 100,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %66,67 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 70 75 75 80 80 80 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 70 52 - - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%69,33 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 2 2 1 - 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 2 - - - 0,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %NaN %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 3.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 3.000 4.903 - 48022 25521 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%98,06 %0 %686,03 %319,01 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 80 85 88 92 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - - 0 0,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 80 85 88 92 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - - 0 0,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 4 5 7 8 10 12 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 4 6 7 7 21,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%120 %100 %87,5 %210 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 80 150 200 250 300 350 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 80 18 - 487 90 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%12 %0 %194,8 %30 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 10 12 14 16 18 20 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 10 13 - 60 43,00 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%108,33 %0 %375 %238,89 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 800 1.000 1.500 1.750 2.000 2.250 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 800 1.720 - 1423 1788 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%172 %0 %81,31 %89,4 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 12 15 17 18 19 20 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 12 13 - 247 14 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%86,67 %0 %1372,22 %73,68 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 55.000 56.000 57.000 72000 73000 74000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 55.000 71.520 23.697 106459 99588 3 ayda bir 3 ayda bir
%127,71 %41,57 %147,86 %136,42 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 26.000 15.630 3.355 17953 14483 3 ayda bir 3 ayda bir
%57,89 %11,98 %61,91 %48,28 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 6.500 7.600 8.000 8000 8500 9000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 6.500 5.537 1.366 4150 5190 3 ayda bir 3 ayda bir
%72,86 %17,08 %51,88 %61,06 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 45.000 30.659 1.373 39900 43239 3 ayda bir 3 ayda bir
%61,32 %2,5 %66,5 %66,52 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 16.000 17.000 18.000 19.000 19.500 20.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 16.000 8.183 1.772 5031 4830 3 ayda bir 3 ayda bir
%48,14 %9,84 %26,48 %24,77 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - 100 0 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - 100 0 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %0 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - 20 40 60 80 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 - - 1 250 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %1,67 %312,5 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - - 100 - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 - - 0 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %0 %NaN %NaN
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - 2 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 - - 0 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - 20 20 20 20 20 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 - 20 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 3.932 4.600 5.100 5.200 5.300 5.400 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 3.932 1.567 39 2706 3325 3 ayda bir 3 ayda bir
%34,07 %0,76 %52,04 %62,74 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 496.136 600.000 625.000 650.000 675.000 700.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 496.136 150.229 1.889 301.005 385803 3 ayda bir 3 ayda bir
%25,04 %0,3 %46,31 %57,16 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 70 90 95 95 95 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 70 15 - 53,44 67,64 3 ayda bir 3 ayda bir
%16,67 %0 %56,25 %71,2 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 6 6 6 6 6 6 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 6 2 - 7 6 3 ayda bir 3 ayda bir
%33,33 %0 %116,67 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 1 1 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 1 - - - 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 4 1 1 - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 4 - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %NaN %NaN
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 2 3 4 4 4 4 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 2 1 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%33,33 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 3 3 3 3 3 3 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 3 3 1 4 8 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %33,33 %133,33 %266,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 373 375 385 400 425 450 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 373 31 7 64 3 ayda bir 3 ayda bir
%8,27 %0 %1,75 %15,06 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 11.425 12.000 12.500 12.750 13.000 13.500 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 11.425 2.558 315 3874 3 ayda bir 3 ayda bir
%21,32 %0 %2,47 %29,8 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 80 80 80 80 80 80 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 80 80 14,25 70 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %17,81 %87,5 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 - 5 6 7 8 9 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 - 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 3 1 - 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 0 0 0 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %NaN %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 97.196 105.000 110.000 115.000 120.000 130.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 97196 19574 0 24961 45494 3 ayda bir 3 ayda bir
%18,64 %0 %21,71 %37,91 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 70 75 80 85 90 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 70 80 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %100 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 70 75 80 85 90 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 75 80 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%107,14 %0 %100 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 115.400 116.900 118.400 119.900 121.400 122.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 115400 116900 378470 404246 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %315,65 %332,99 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 56.600 66.600 76.600 86.600 96.600 106.600 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 56600 25904 0 55533 43162 3 ayda bir 3 ayda bir
%38,89 %0 %64,13 %44,68 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 85 90 90 95 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 80 80 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%94,12 %0 %88,89 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 85 90 90 95 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 80 80 0,00
%94,12 %0 %88,89 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 605 610 630 640 650 670 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 605 431 74 928 1061 3 ayda bir 3 ayda bir
%70,66 %11,75 %145 %163,23 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 12.455 12.500 12.600 12.700 12.800 12.900 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 6264 2707 11441 13825 3 ayda bir 3 ayda bir
%50,11 %21,48 %90,09 %108,01 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 90 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 90 103,33 36 85,33 62,72 3 ayda bir 3 ayda bir
%103,33 %36 %85,33 %62,72 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 80 80 80 80 80 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - - 51 - 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %63,75 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 140 140 145 148 149 150 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 140 - - - 73 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %48,99 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 1.402 1.410 1.500 1.560 1.580 1.600 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 1402 - - 1876 1593 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %120,26 %100,82 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 100 - - 33,33 66,67 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %33,33 %66,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 410 420 430 440 450 460 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 410 - - 21 24 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %4,77 %5,33 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 36.223 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 36223 - - 25785 22284 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %61,39 %50,65 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 80 90 90 95 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 80 51 - 90 30 3 ayda bir 3 ayda bir
%56,67 %0 %94,74 %30 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %100 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %100 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 1 1 1 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 1 - 9 - 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %900 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 11693,08 2366 10017,66 5076,21 3 ayda bir 3 ayda bir
%97,44 %19,72 %83,48 %42,3 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 120 120 120 120 120 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 124 91 110 64 3 ayda bir 3 ayda bir
%103,33 %75,83 %91,67 %53,33 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 620.600 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 620.600 4.725 6 10 3 ayda bir 3 ayda bir
%47,25 %0 %0,02 %0,03 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 3,10 3,12 3,14 3,16 3,18 3,20 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 3,10 3,61 2 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%115,71 %0 %63,29 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - - 1 2 2 3 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - 1 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %0 %50 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 1 2 4 6 7 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - 1 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %50 %2500 %1666,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - - 1 1 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 100 94,12 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %94,12 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 98,75 95 3 ayda bir 3 ayda bir
%98,75 %95 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 10 1 2 - 3 9 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 10 1 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %NaN %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 5.000 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 5000 30072 3656 5148 3737 3 ayda bir 3 ayda bir
%578,31 %67,7 %91,93 %64,43 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 2 2 2 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 3,34 25 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 3,34 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %NaN %NaN %NaN %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 1 1 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 20 20 25 25 25 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 23 7 4,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%115 %0 %28 %16 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 91 6 10 14 18 22 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 91 10 1 3 ayda bir 3 ayda bir
%166,67 %10 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 232 1 2 3 4 5 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 1 3 3 ayda bir 3 ayda bir
%300 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 23 1 2 3 4 5 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 23 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 35 24 25 26 26 27 27 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 35 24 25 25 25 27,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %96,15 %96,15 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 35 150 160 170 180 190 200 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 35 150 2308 214 3344 5183 3 ayda bir 3 ayda bir
%1442,5 %125,88 %1857,78 %2727,89 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 30 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 30 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %100 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 70 75 80 75 90 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 70 75 30 60 65 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %37,5 %80 %72,22 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 20 - 2 2 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 20 - - 0 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %0 %0 %NaN
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 80 80 80 80 80 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 83 22,5 86,15 69,70 3 ayda bir 3 ayda bir
%103,75 %28,13 %107,69 %87,13 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - - 25 25 25 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %25 %25 %25 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 5 10 15 20 25 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 85 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%1700 %1000 %666,67 %500 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 40 50 60 80 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 40 70,75 60 51 53,67 3 ayda bir 3 ayda bir
%141,5 %100 %63,75 %53,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 67 75 80 85 90 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 67 81,63 90 96,67 90,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%108,84 %112,5 %113,73 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 65 70 75 80 85 90 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 65 83,75 85 85 85,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%119,64 %113,33 %106,25 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 100 75,73 81 82,45 60,33 3 ayda bir 3 ayda bir
%75,73 %81 %82,45 %60,33 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 20 - 2 2 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 20 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%∞ %5000 %5000 %∞
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 100 50 75 75 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %50 %75 %75 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 100 25 75 75 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %25 %75 %75 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 100 25 75 75 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %25 %75 %75 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %NaN %NaN %NaN %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 1 2 3 4 5 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - 1,62 0,92 279 100,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%162 %46 %9300 %2500 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 66 132 198 264 330 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - 20,17 0,93 49791,19 16872,82 3 ayda bir 3 ayda bir
%30,56 %0,7 %25147,07 %6391,22 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 66 132 198 264 330 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - 18,38 16,64 36963,09 55077,95 3 ayda bir 3 ayda bir
%27,85 %12,61 %18668,23 %20862,86 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 58 116 174 232 290 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - 5,28 2,92 4556,09 3731,80 3 ayda bir 3 ayda bir
%9,1 %2,52 %2618,44 %1608,53 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 20 40 60 80 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - 13,43 6,12 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%67,15 %15,3 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - 89,41 96,67 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%89,41 %96,67 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 100
Gerçekleşen 15 - 0
%NaN %NaN %NaN %NaN
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen -
Gerçekleşen 15 - 0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 6 6 6 6 6 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - 1 0 5 7 3 ayda bir 3 ayda bir
%16,67 %0 %83,33 %116,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 8 8 8 8 8 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - 2 3 11 3 ayda bir 3 ayda bir
%25 %0 %37,5 %137,5 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 34 - 100 110 120 130 140 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 34 - 128 78 20 155 3 ayda bir 3 ayda bir
%128 %70,91 %16,67 %119,23 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 20 20 20 20 20 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - - 10 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %50 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 5 5 5 5 5 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 19 19 - 41 3 ayda bir 3 ayda bir
%380 %380 %0 %820 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 100 50 - 100,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %50 %0 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - - 1 - 1 - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %0 %NaN %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 - 30 30 30
Gerçekleşen 15 - 2 12
%NaN %NaN %6,67 %40 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 3 3 3 3 3 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - - 10 13 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %333,33 %433,33 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - - 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %200 %200 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 34 - 60 100 - - - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 34 - 60 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %NaN %NaN
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 12 3 ayda bir 3 ayda bir
%1200 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 19 19 19 19 18 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 54 5 3 ayda bir 3 ayda bir
%284,21 %26,32 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 19 19 19 19 18 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 25 25 30 30 30 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 20 19 18 17 16 15 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 20 18.06 18,35 14,58 15,02 3 ayda bir 3 ayda bir
%9505,26 %101,94 %85,76 %93,88 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %100 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 12 18 24 24 24 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 65 65 70 70 75 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 67 14 70 3 ayda bir 3 ayda bir
%103,08 %0 %20 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 1.350 1.450 1.550 1.650 1.750 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 601 27 815 509 3 ayda bir 3 ayda bir
%44,52 %1,86 %52,58 %30,85 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 5 7 9 11 13 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 2 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%40 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 60 65 70 75 80 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 52 13 730 39 3 ayda bir 3 ayda bir
%86,67 %20 %1042,86 %52 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 50 - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 50 - 1286 191 1426 875 3 ayda bir 3 ayda bir
%107,17 %15,92 %118,83 %72,92 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 50 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 50 - 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %100 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 30 - 1 2 3 4 5 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 30 - 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 50 - 0
Gerçekleşen 50 - 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %NaN %NaN %NaN
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 10 15 20 25 35 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - - 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 20 50 80 100 - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 48 66 70 - 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%330 %140 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 20 50 80 100 - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - - 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 - 5 12 13 10 10 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - 3,02 0,11 1,10 3 ayda bir 3 ayda bir
%60,4 %0 %0,85 %11 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 3,85 3,70 3,58 3,50 3,45 3,40 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 3,85 4,49 0,7 1,19 1,45 3 ayda bir 3 ayda bir
%121,35 %19,55 %34 %42,03 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 17 3 5 5 7 8 10 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 17 - 5 5 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 2.000 15 17 19 21 23 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 2.000 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 76 77 78 79 80 81 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 76 73,20 0 0,00 yılda bir yılda bir
%95,06 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 75 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 75 61,14 0 0,00 yılda bir yılda bir
%61,14 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 75 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 75 81,56 0 0,00 yılda bir yılda bir
%81,56 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 2 2 2 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 12 12 12 12 12 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 33 - 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 33 - 17,29
%17,29 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 50 50 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 37,67 3 ayda bir 3 ayda bir
%75,34 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - Yılda bir Yılda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 3 3 3 3 3 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 25 - 10 20 20 25 25 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 25 - 10,70 3 ayda bir 3 ayda bir
%107 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 113 120 125 130 135 140 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 113 51 70 7 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%42,5 %56 %5,38 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - - - 300 300 300 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - - 683 140 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %NaN %227,67 %46,67 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 40 60 80 100 - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - 40 30 30 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %50 %37,5 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 100 100 25 100 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %25 %100 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 75 77 80 82 85 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - 66.6 65,95 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %832,5 %80,43 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 75 77 80 82 85 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - - 72,5 65,95 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %90,63 %80,43 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - 200 400 600 800 1.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - 65 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%32,5 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 3 3 3 3 3 3 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 3 5 1 5 3 3 ayda bir 3 ayda bir
%166,67 %33,33 %166,67 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 4 4 4 4 4 4 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 4 4 4 6 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %100 %150 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 - - - 1 1 - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 - - - 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %NaN %100 %100
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 3 5 7 9 10 10 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 3 - 0 2 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %20 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 5 5 5 5 5 5 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 5 4 5 3 15 3 ayda bir 3 ayda bir
%80 %100 %60 %300 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 13 - - 1 1 - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 13 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %NaN %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 20 20 25 30 30 20 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 20 22 40 33 3 ayda bir 3 ayda bir
%110 %0 %133,33 %110 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 20 5 5 5 5 5 5 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 20 5 21 - 7 20 3 ayda bir 3 ayda bir
%420 %0 %140 %400 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 18 30 30 90 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 18 33 2 14 5 3 ayda bir 3 ayda bir
%110 %6,67 %15,56 %∞
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 100 83,01 86 68.75 80 3 ayda bir 3 ayda bir
%83,01 %86 %6875 %80 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 2 2 2 2 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 2 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 1 1 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 1 2 3 ayda bir 3 ayda bir
%200 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 - 50 50 18 - - 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 - 18 20 18 7 3 ayda bir 3 ayda bir
%36 %40 %100 %∞
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 80 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 80 100 86,43 65,18 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %86,43 %65,18 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 80 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 80 87,5 100 94,40 3 ayda bir 3 ayda bir
%87,5 %0 %100 %94,4 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 15 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 15 100 72,78 28 75,60 97,35 3 ayda bir 3 ayda bir
%72,78 %28 %75,6 %97,35 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 100 85 85 86 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%85 %85 %86 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %100 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 6 4 3 2 1 0 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 6 1 0,5 1,31 1 3 ayda bir 3 ayda bir
%25 %16,67 %65,5 %100
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 70 75 80 85 90 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 70 80 80 89 0 3 ayda bir 3 ayda bir
%106,67 %100 %104,71 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 70 75 80 85 90 95 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 70 75 80 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %100 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 - 1 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 - 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 - - 1 1 1 1 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 - 0 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%NaN %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 10 21 21 21 21 21 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 10 9 - 21 21 3 ayda bir 3 ayda bir
%42,86 %0 %100 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 100 100 100 100 100 100 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 100 100 0 100,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %0 %0 %100 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 10 10 10 10 10 10 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 10 32 1 21 14 3 ayda bir 3 ayda bir
%320 %10 %210 %140 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 130 140 150 160 170 180 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 100 125 128 118 114 3 ayda bir 3 ayda bir
%89,29 %85,33 %73,75 %67,06 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 10 53 54 55 56 57 58 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 10 53 7 1 3 1,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%12,96 %1,82 %5,36 %1,75 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 650.000 700.000 750.000 800.000 900.000 1.000.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 650.000 1.037.362 330.519 671.001 177.756,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%148,19 %44,07 %83,88 %19,75 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 20 52 52 52 52 52 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 20 3 ayda bir 3 ayda bir
%0 %0 %0 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 2000 2.000 6.440 1.728 10.457 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %322 %86,4 %522,85 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 4 2 2 2 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 4 1 3 0,00 3 ayda bir 3 ayda bir
%50 %0 %150 %0 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 5 10 2 2 2 2 2 3 ayda bir 3 ayda bir
Gerçekleşen 5 10 2 0,5 0,5 0,50 3 ayda bir 3 ayda bir
%100 %25 %25 %25 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
Hedefe Etkisi (%) Plan Dönemi Başlangıç Değeri 2020 2021 2022 2023 2024 İzleme Sıklığı Raporlama Sıklığı
Hedeflenen 100 4000 - - 4000 6000 9000 3 Ay Bir 3 Ay Bir
Gerçekleşen 100 4.000 - - 13.407 7.030 - 3 Ayda Bir 3 Ayda Bir
%NaN %NaN %335,18 %117,17 %0
Değerlendirmek ister misiniz?
KÜLTÜR
EKOLOJİ
PLANLI KENTLEŞME
AFET VE ACİL DURUM
KENT VE TOPLUM DÜZENİ
KURUMSAL HİZMETLER