Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Kent Konseyi Toplantı Raporu

11.07.2019

Kadıköy Kent Konseyi STK toplantıları Sonuçları

Kadıköy Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan İçin Öneriler

Misyon-Vizyon

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştiği, İnsan Hakları Kenti olmanın yanı sıra Habitat 3’deki yeni kentsel ajanda ile kapsayıcı ve içerici kent temalarına da odaklanılmalı

Kurumsal Gelişim

 • Şeffaf belediyecilik hedefiyle cep telefonlarına aplikasyon üzerinden kurum haberlerinin bilgilendirilmesinin yapılmalı. Özellikle imar ve kentsel düzenlemelerle ilgili.
 • Mahallelerde sokak bazında örgütlenme yapılmalı
 • Belediyenin denetimleri daha sıklaşmalı ve yaptırımlar artmalı
 • Gönüllü ve mahalle evinin kullanımı mahalle sakinlerine açılmalı,
 • Derneklerle teması kuracak bir STK ofisi kurulmalı
 • Mahalle duyurularının yapılması için örgütlenme yapılmalı

Toplumsal Gelişim

 • Yaşlı ve engelliler için buton sistemi ile belediyenin takip sistemini kurması
 • Engelli yollarının denetlenmesi için gönüllü gruplar oluşsun
 • Yabancılarla ilgilenecek Göç Bürosu kurulmalı
 • Çocuklara özel kültür merkezi kurulmalı
 • Engelli, Yaşlı, Kadın, Hayvan vb odaklı işletme anlayışını geliştirmek için işletmelere yıldız verilmeli
 • Çok kültürlü kent anlayışına dair hizmetler geliştirilmeli
 • Göç Okur Yazarlığı eğitimlerine destek olabiliriz (Yuva Derneği)
 • Cinsel şiddet ve istismarla ilgili hat kurulmalı, koruyucu-önlenyici çalışmalar yapılmalı (cinsel şiddetle mücadele derneği “değişim benimle başlar” programını önerdi) belediye cinsel c-tacizi önleme politikası ve belgeleri oluşturmalı, bilgilendirici yönergeler ve eğitimler yapılmalı
 • Kadıköy ilçesi “engelli envanterinin’’ oluşturulmalı
 • Kadıköy Belediyesi bünyesinde engellilere yönelik Gündüz Bakım Evi oluşturulmalı
 • Engellilere yönelik Eşlikçi (gölge) Çalıştayı yapılmalı
 • Kadıköy Belediyesi bünyesinde bir Engelli Spor Kulübü kurulmalı
 • Mahallelerde zanaatkarlığın gelişimi için iş geliştirme yapılmalı
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılmalı
 • Gençlerin aktif katılımın sağlanması için mekanizmalar geliştirilmeli
 • Kadıköy’de Medya Akademisi kurularak iletişim ortamı güçlendirilmeli
 • Kadın Müzesi, kadın araştırmaları merkezinin de olduğu bir Kadıköy Kadın Merkezi kurulmalı
 • Kadıköy Belediyesi Esnaf Masası kurulmalı

Kentsel Gelişim

 • Caferağa Spor Salonunun dönüşümü üzerine tekrar çalışılmalı
 • Osmanağa’daki dönüşüm sürecinde yapıların tarihsel kimliği yok oluyor, estetik kurul oluşmalı
 • Deniz ulaşımı desteklenmeli, Moda İskelesi ulaşıma açılmalı
 • Alternatif ulaşım araçları desteklenmeli
 • Ulaşım master planı yapılmalı
 • Ruhsatların verilmesinde daha sıkı bir denetim yapılmalı
 • Ruhsat alırken komşulara sorulmalı
 • Koşuyolu-Acıbadem koruma planı yapılmalı
 • Kamusal alanlar arttırılmalı
 • Engelli, bisiklet yollarının işgaline karşı denetimler artmalı
 • Hasanpaşa’nın yerinde korunarak dönüşmeli
 • Hasanpaşa’daki İETT alanı sosyal yasaşm alanı olmalı

Kültürel Mirasın Korunması

 • Tarihi Çarşının Korunması Projesinin Yapılmalı
 • Kültürel Mirasın Korunması için bina onarımlarının yapılmalı
 • Kültürel Miras envanterinin çıkarılmalı ve farkındalık eğitimleri planlanmalı
 • Kadıköy’ün 3. Arkeolojik Kentsel Sit Alanı ilan edilmesi için çalışılmalı
 • Kaybolmuş meslekler yaşatılmalı
 • Kent belleği kitaplığı kurulmalı,
 • Kadıköy Yazı Evi kurulmalı

Çevre ve Sağlık Yönetimi

 • Biyolojik Arıtma Tesisi yapılmalı
 • Sıfır Atık Projesi gerçekleşmeli
 • Afet bilinçlendirme yapılmalı, mahalle afet gönüllüsü kurulmalı
 • Erişilebilirlik açısından yaşlı ve engelliler için kaldırımlardaki işgallerin denetiminin yapılması
 • Sokak hayvanları konusunda kısırlaştırma yapılamlı
 • Park alanları çoğaltılmalı
 • Deniz kültürünün gelişimi ve balıkçılık konusunda çalışmalar yapılmalı
 • Ekolojik okur yazarlık konusunda eğitimlere destek olabiliriz (Yuva Derneği)
 • Sıfır Atık Yönetimine geçilmeli
 • İklim krizi konusunda eylem planının faaliyetleri projelenmeli
 • Acıbademdeki hayvan kliniği devam etmeli
 • Kreşlerde hayvanlar için bir bölüm olmalı
 • Gıda Kooperatiflerine önem verilmeli, belediye tarafından desteklenmeli
 • Parkların ve kamusal alanların aydınlatmaları güneş enerjisinden yapılmalı
 • Her mahallede gıda topluluğu oluşmalı
 • Yenilenebilir enerji istasyonları oluşturulmalı
 • Atıkların ayrıştırılması için yenilikçi çözümler aranmalı
 • Mahallelerde temiz hava, temiz su, temiz çevre etkinlikleri yapılmalı
 • İklimdeğişikliği ile mücadele kapsamında karbon emisyonlarının azaltılması için yeni binalarda güneş enerjisine geçilmesi sağlanmalı, bu konuyla ilgili Kadıköy Belediyesi meclis kararı çıkarmalı
 • Yeni binalarda gri-su sistemine geçilerek bahçelerin sulanması gri-sudan yapılmalı, bu konuyla ilgili Kadıköy Belediyesi meclis kararı çıkarmalı
 • Hava kirliliği için ölçüm istasyonları kurulmalı
 • Kadıköy’de biyolojik arıtma tesisinin gerçekleştirilmesi sürecinin izlenmesi
 • Tüm mahallelerde “Afet Planlarının” gerçekleştirilmesi
 • Afet toplanma alanları ve yaşam alanları konusunun takibi ve en az 5 yerde “Yaşam Alanı” modellemesi yapılması
 • Beton santrallerinin hava ve ses kirliliğine yol açmayacak şekilde çalışmasının denetlenmesi
 • Sokak canlılarının yaşam alanları korunmalı, rehabilitasyon ve destek hizmetleri sağlanmalı