Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Stratejik Plan Mahalle Toplantıları

Fikirtepe, Dumlupınar ve Eğitim 29.06.2019

FİKİRTEPE, DUMLUPINAR ve EĞİTİM MAHALLELERİ
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI RAPORU

 

   Anlat Kadıköy dijital platformunda ve 29.06.2019 tarihinde Kadıköy Fikirtepe Gönüllü Evinde yaklaşık 40 kişinin katıldığı Stratejik Plan Mahalle Toplantısı’nda, vatandaşlar tarafından birçok konu hakkında sorunlar ve çözüm önerileri ifade edilmiştir. Bu görüşlerden yola çıkılarak elde edilen aşağıdaki raporda, vatandaşın tespit ettiği sorunlar ve varsa çözüm önerileri kısaca özetlenmiştir.

   Kadıköy’ün mahallelerinden olan Fikirtepe, Dumlupınar ve Eğitim Mahallelerine ilişkin sorunların bazı temel konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu üç mahallenin Kentsel Dönüşüm sürecinden önce de mevcut olan sorunları, Kentsel Dönüşüm ile kriz haline gelmiştir. Aşağıda belli başlıklar altında açıklanan istek, şikâyet ve önerilerin her biri ayrı ayrı ciddi sorunlar olup, önceliklendirmenin bile mümkün olamadığı aciliyettedir. Bu başlıklar birbirini besleyen sorunlar haline gelmiştir. 

   Fikirtepe, Dumlupınar ve Eğitim Mahalleleri, Kadıköy’ün diğer mahallelerden farklı bir yerde durmakta, boyutsal olarak bambaşka ve çok ciddi sorunlarla yüzleşmektedir. Mahallelerde suç oranı, madde ve uyuşturucu kullanımı, depolanması ve satışı, hırsızlık, gasp, fuhuş gibi birçok suç meydana geldiği açıkça belirtilmekte ve görülmektedir. Bu mahallelerde yüksek oranda GÜVENLİK ZAAFİYETİ olduğu görülmektedir. Mahalle sakinlerinin güven ve huzur ortamı kalmamış olup, kendileri, çocukları ve ailelerinin geleceği için kaygı duymaktadırlar. Kentsel bağlamda yaşanan bu sorunlara karşı vatandaşlar kendilerini dışlanmış ve yalnız hissetmektedir.  

  Vatandaşın dilinden yaşananların özeti aşağıdaki gibidir.

Bina Yenileme Faaliyetleri (Kentsel Dönüşüm)

   Kentsel Dönüşümün planlama yapılmadan başlandığını ve sürdürülmeye çalışıldığını düşünen vatandaşlar; acilen bu üç mahalle için tüm yetkili kurum ve kuruluşların  (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB, Kadıköy Belediyesi, STK’ler, Muhtarlar v.b.) tüm sorumlu ve paydaşların dahil olduğu bir KOORDİNASYON MERKEZİ’nin kurulması talep edilmektedir.

   Fikirtepe-Dumlupınar-Eğitim mahallelerinde yaşanan tüm önemli ve hayati sorunların çözümü için ACİL EYLEM PLANI yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu Acil Eylem Planı’nın ay-ay,  hafta-hafta  detaylandırılarak uygulanması ve sürecin sürekli ve sıkı bir denetimle takip edilmesi gerekliliğini talep edilmektedir.

   Kentsel Dönüşümün sürdürülememesi ve tamamlanmaması sebebiyle ortaya çıkan metruk binalar, inşaat moloz ve enkazlarının vatandaşa tehlike oluşturduğu, Afganlı, Suriyeli, diğer yabancı uyruklu ve bilinmeyen kişiler tarafından bu metruk bina ve enkazların esrar ve uyuşturucu satışı, deposu ve fuhuş için kullanıldığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu metruk bina, moloz ve enkazların acilen kaldırılması gerekmektedir. Kaldırılması halinde, bu yasa dışı olayların azalacağı düşünülmektedir.

   Kentsel dönüşüm nedeniyle toz yığınları oluşmakta, inşaat ve yıkım çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etmekte, gürültü kirliliği yaparak mahalle sakinlerini rahatsız etmektedir. Bu yüzden,  inşaat yapım ve yıkım işlemlerinin BELİRLİ SAAT ve GÜN ARALIKLARI ile sınırlandırılarak DENETİMİN SIKILAŞTIRILMASI yoluyla kontrol altına alınması talep edilmektedir.

   Kentsel Dönüşüm sebebiyle mahallede yer alan inşaat firmalarının kreş yapmak gibi farklı sebepler öne sürerek Bakanlık’tan onay aldığı ve inşaat malzemeleri vb. döküntüleri ile SOSYAL DONATI ALANLARINI İŞGAL ETMEKTE olduğu belirtilmektedir. Sokaklardan EMSAL isteyen vatandaşlar; firmalara izinlerin kontrolsüz verildiğini ve haklarının gasp edildiğini ifade etmektedir. Bu sorunun önüne geçilmesi talep edilmektedir.

   Ayrıca Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan SANAYİ SİTESİNİN KALDIRILMASI için defalarca başvuruda bulunulduğu, kaldırılacağının söylendiğini fakat herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilmektedir. Bu site ve çevresindeki hurda araçların; hem güvenlik, hem trafik hem de çevre sorunları yarattığı belirtilmektedir. Ayrıca Sanayi Sitesi’nin kaldırılması konusunda YETKİLİLERDEN BİLGİLENDİRME talebinde bulunulmaktadır.

 

Güvenlik

   Mahallelerde ciddi güvenlik açığı olduğunu belirten vatandaşlar;  sokak ve caddelerin hiç güvenli olmadığını, çocukların ve kadınların önlerinin kesildiğini ifade etmektedir. HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU, FUHUŞ olaylarının engellenemez hale geldiği, MADDE BAĞIMLISI kişilerin insanları rahatsız ettiği ve bu duruma EMNİYET GÜÇLERİNİN İLGİSİZ olduğu, GECE BEKÇİLERİNİN YETERİNCE DOLAŞMADIĞI belirtilmektedir. Vatandaşlara ait su saatleri, pencere ve kapı korkuluklarının çalınmakta, kamuya açık alanlarda uyuşturucu ve madde kullanımı ve fuhuşun aleni bir şekilde gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Mahalle sakinlerinin yaşanan ve önlem alınmayan bu olaylar sebebiyle mahallerini, evlerini terk etmek, taşımak zorunda kaldığı önemle belirtilmektedir. Suriyeli, Afganlı ve diğer yabancı uyruklu kişilerin korku yarattığı, huzur ve düzen ortamını bozduğu ve özellikle çocukların geleceğini tehdit ettiği ifade edilmektedir.

   Sanayi siteleri, oto sanayi siteleri, kağıt toplayıcılar ve kağıt depoları, at arabalı toplayıcılar ve çekçekciler mahalleler için güvenlik problemi oluşturuyor. Sanayi sitelerinin kaldırılması talebinde bulunulduğu ancak yanıt alınamadığı bildirildi. Sanayi siteleri ve benzin istasyonları yerine küçük istasyonlar kurulması istendi. Ayrıca bu konu ve süreç ile ilgili bilgi verilmesi talep edildi.

Temizlik

   Sokak aralarında ve mahallelerde kurulan Semt Pazarları sonrasında çevrenin çok fazla kirlendiği, gıda atıklarının biriktiği, gıda israfı olduğu, çevredeki süper marketlerin de çok fazla gıda-yiyecek atığı oluşturduğu bildirilmektedir. Semt pazarlarındaki pazarcılara poşet kullanım zorunluluğu getirilmesi ve gıda-yemek atıklarının yerinde ayrıştırılması önerilmektedir.

   Sokak yıkama ve temizlik çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmediği, çamur, toz ve çöplerin yollara park eden araçların altında biriktiği ifade edilmekte olup, sadece kentsel dönüşümden kaynaklı bir kirlenme olmayıp,  genel olarak mahalleler tozlu ve temizlik açısından yetersiz bulunmaktadır. Hiçbir belediye başkanı tarafından tozsuz bir mahalle vaat edilmediği bildirilmekte, tozsuz ve temiz bir mahalle talep edilmektedir. Sokakların sık sık ve etkin bir şekilde temizlenmesi talep edilmektedir.

   Kentsel dönüşüm sebebiyle mahallelerde yer alan inşaat firmalarının oluşturduğu çevresel kirlilik (toz, çöp, moloz v.b.) önlenmesi, denetimlerin artırılması, çevreye verdikleri zararlara cezai işlem uygulanması beklenmektedir.

 

Otopark Sorunu ve Araç Trafiği

   Semt Pazarlarına ait nakliye araçları ve kamyonlar sokaklarda ve yol kenarlarına, kaldırımlara sağlı sollu park etmekte, trafiği aksatmakta, yolların tıkanmasına sebep olmaktadır. Pazar nakliye araç ve kamyonları için düzenleme getirilmesi, denetimlerin sıklıkla yapılması beklenmektedir.

   Semt pazarlarının Salı Pazarı alanında toplanması ve her gün açık olması önerilen bir başka çözüm yoludur. Semt pazarlarının sokak ve caddeleri işgali etmesinin önlenmesi talep ediliyor.

   Mandıra Caddesi’nde yaşanan trafik sorunu ile ilgili; cadde boyunca bisiklet yolu yapılması, yol kenarına ve kaldırımlara park eden araçları önlemek adına kaldırımların yeniden düzenlenmesi, Güzergahı Mandıra Caddesi olan 8A otobüsünün güzergahının trafiği hafifletilmesi ve Marmara Üniversitesi öğrencilerini kullanımı için Hızırbey Caddesi’nden geçecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve kaldırılan 8B otobüsünün yeniden aktifleştirilmesi, Hızırbey, Mandıra Caddesi ve Volkan Sokak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile bağlantısı sağlanması talep edilmektedir.

 

Yeşil Alan ve Parklar

   Genel olarak Kadıköy’de ve bu üç mahalleler özelinde YEŞİL ALANLARIN AZALMAKTA olduğu, ağaçların kesimine sessiz kalındığı, park, çocuk parkı ve yeşil alanların yetersiz olduğu bildirilmektedir.

   Mahallede yer alan ilkokullarda, çevreyi ve doğayı koruma bilinci yaratmak amacıyla ağaç dikim etkinlikleri yapılması,  yeşil alanların önemi ile ilgili eğitim, seminer ve farkındalık çalışmaları yapılması talep edilmektedir.

   Parklar ve yeşil alanlar oluşturulurken mahalle sakinlerinden (ebeveynlerden) konum ve konsept ile ilgili fikir alınması istenmektedir. Çocuk parkı ve yeşil alan talebi özellikle vurgulanmaktadır.

 

Eğitim

   Mahallede yer alan Kadıköy Belediyesi Etüt Merkezi’nin Kentsel Dönüşüm sebep gösterilerek 2014 yılında kapatıldığı bildirilmektedir. Etüt Merkezi’nin mahalledeki çocuklar için önemi vurgulanarak, yeniden açılması talep edilmektedir. 

   Gönüllü Merkezleri’ndeki çalışan eğitmenlerin mağdur olmamaları için maaşlarının düzenli ödenmesi beklenmektedir.

   Marmara Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapılması, okul öncesi eğitimciler ile staj çalışmaları yapılması önerilmektedir.

 

Atık Yönetimi

   Semt pazarlarının yarattığı atıkların azaltılması için atık gıda poşetlerinin dağıtılması ve bu poşetleri kullanma zorunluluğunun getirilmesi talep edilmektedir.

   Atıkların ayrıştırılması evlerde bireysel olarak yapılsın. Geri dönüşüm atıkları ve evsel atıklar belirli gün ve saatlerde toplanması ve çevresel kirliliğin önlenmesi istenmektedir. Ayrıca geri dönüşüm konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim ve faaliyetlere yer verilmesi önerilmektedir.

   Evsel atıkların Kadıköy Belediyesi tarafından toplanarak, işlenmesi ve gübre yapılması talep edilmektedir.

 

Ruhsat - Denetim

    Semt pazarlarında sıklıkla yaşanan sorunların başında standartların olmayışı ifade ediliyor. Pazar tezgâhlarında çoğu üründe fiyat etiketlerinin bulunmadığı, vatandaşların görünüş ve kılık kıyafetine göre farklı fiyatlar talep edildiği ifade ediliyor. Bu problemlerin çözümü için; Kadıköy’deki tüm pazarlara belirli standartlar getirilmesi, denetimlerin artırılması, pazarlardaki zabıta sayısının artırılması, semt pazarı koşullarının iyileştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca pazarlarda görevli zabıtaların belirli noktalarda beklemesi ve kolay erişilebilir olması talep edilmektedir.

   Semt pazarları olduğu günlerde sokaklarda seyyar satıcılarında arttığı, kaldırımları işgal ettiği bildirilmekte olup, denetimlerin arttırılması talep edilmektedir.

   Bu mahallelerde kaldırım işgalleri özellikle belirtilen sorunlar arasındadır.  Kaldırımlar inşaat firmaları, dükkân sahipleri, yabancı uyruklular, araç sahipleri tarafından işgal edildiği dile getirilerek, denetimlerin yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Bu aşamada vatandaşların acil bir düzenleme ve sıkı denetim yapılması talebi bulunmaktadır.

 

Altyapı ve Üst Yapı

   Özellikle kentsel dönüşümden dolayı kaldırımların bozulduğu, kaldırım taşlarının kırıldığı ve su birikintileri oluştuğu belirtilmekte olup; yıkılan, bozulan, kırılan kaldırım, kaldırım taşları ve yollarının yenilenmesi beklenmektedir.

   Zemin katlarda ve bodrum katlarda oturan vatandaşların yağmurlu havalarda su baskını ile mağdur olduğu bildirilmekte olup, alt yapı hizmetlerinin yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Altyapı hizmetlerinin artan nüfusu ve gelecek dönemlerdeki ihtiyaçlar öngörülerek uzun dönemli planlama yapılması talep edilmektedir. Bu sayede sürekli yenilenen altyapı sistemlerinin maliyetinin azaltılacağı ve kamu kaynaklarının etkin kullanılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi talep edilmekte olup, yatırımların uzun dönemli olmasına vurgu yapılmaktadır.

   Mahalle ölçeğinde özel olarak belirtilen bir sorun Anakent Sitesi yokuşu olarak tabir edilen yoldaki bozukluklardır. Bu yolun acilen düzeltilmesi talep edilmektedir.

   Ayrıca hastanenin yanına bir araç otoparkı yapılması bu konu başlığındaki beklentiler arasındadır.

 

   Sosyal Hizmet

   Ailelerin ve özellikle çalışan annelerin çocuklarını götürebileceği, bırakabileceği veya birlikte vakit geçirebileceği merkezlerin, sosyal alanların yokluğu, eksikliği gündeme getirilmiştir. Çocuklar için kreş hizmeti ve park yapılması talep edilmektedir. Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yok veya yetersiz olduğu bildirilmekte, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için ücretsiz kültür gezileri, müze gezileri, havuz ve spor merkezlerine servis hizmeti talep edilmektedir. Doğrudan bu mahallelerde çocuk atölyeleri yapılması önerilmektedir.

   Gönüllü evlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, sosyal, kültürel etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin arttırılması talep edilmektedir. Ayrıca bir mahalle korosu kurulması önerilmektedir. Bu bölgede sosyal yaşam ve kültür merkezi açılması, müzik eğitimi verilmesi beklenmektedir.

   Vatandaşların mutlu günlerinde ve acılı günlerinde kullanabileceği mahalle evi ve taziye evi gibi ortak alanlar oluşturulması talep edilmektedir. Ayrıca cenazesi olan vatandaşlara taziye çadırı desteği önerilmektedir.

   Yaşlı ve çocuklar için ortak sosyal alanlar oluşturulması talep edilmektedir. İBB ve Kadıköy Belediyesi ortaklığı ile kadın barınma evleri yapılması istenmektedir.

 

Gıda güvenliği ve ucuz gıda

   Semt pazarlarında hijyen ve geri dönüşüm eksiklik olarak görülmektedir. 

 

Afet Yönetimi

   Yangın, sağlık vb. problemler için özel alanlar, acil ulaşım yolları oluşturulması, araçların girip çıkabileceği acil durum yolları belirlenmesi talep edildi.

 

Kültür ve Sanat

   Mahalledeki kültürel eksikliklerin giderilmesi için kültür merkezleri açılması, kültür merkezlerine ücretsiz servislerle vatandaşların götürülmesi, kültürel ve sosyal etkinliklerin desteklenmesi talep edilmektedir. Ayrıca Belediye’nin etkinliklerinden haberdar olamadıklarını belirterek, duyuruların özellikle bu mahallelerde daha etkin bir şekilde yapılması beklenmektedir.

 

Spor

   Bu üç mahallede spor salonu, havuz vb. etkinlik faaliyet alanlarının olmadığı, Belediye tarafından yatırımların kalkınmış ve imkânları ileri seviyede olan mahallelere yapıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda vatandaş gelir düzeyi düşük mahallelerin önceliklendirilerek yatırımların yapılmasını talep ediyor.

 

Veteriner

   Mahallelerde sivrisinek ve haşere sorunu mevcut olduğu belirtildi. Bu sorunun özellikle kentsel dönüşüm sebebiyle bölgeye yerleşen inşaat firmalarının foseptik çukurlarından kaynaklandığı bildirildi. İlaçlama çalışmaları yetersiz bulundu.

 

Bilgi ve Teknoloji

   Vatandaşla belediye arasında daha etkin bir iletişim için bir internet sitesi açılması talep edildi. Tüm mahallelerde yaşayan vatandaşların sorunlarını yazıp, diğer yazılan problemleri görebileceği bir platform olması bekleniyor.

 

 

Diğer Beklenti ve Öneriler

   Daha düzgün ve kaliteli hizmet almak adına kamu kurumları arasındaki iletişim sorunlarının çözülmesi talep ediliyor.

   Kadıköy Belediyesi ile vatandaş arasındaki iletişim probleminin çözülmesi, Belediye Başkanı ile randevu alıp görüşmenin kolaylaştırılması, Belediye Başkanının Muhtarlar ile belirli aralıklarla görüşerek sorunları dinlemesi ve çözüm için harekete geçilmesi talep edilmektedir.

   Bu üç mahalleye özel aksiyon planları yapılması ve konuların aciliyetine göre uygulamaya koyulması beklenmektedir.

   Vatandaşların etkinlik ve duyurulardan daha fazla haberdar olması için çalışmalar yapılması beklenmektedir.

   Ayrıca özellikle belirtilen bir konu da: Fikirtepe-Dumlupınar-Eğitim Mahallelerinin Kadıköy'ün arka bahçesi olmaktan çıkartılması, bu mahallelerdeki vatandaşların muhatap alınması, sorunlarının çözülmesi, gönüllü projelere dahil edilmesidir.