Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Stratejik Plan Mahalle Toplantıları

Rasimpaşa29.06.2019

 

RASİMPAŞA MAHALLESİ
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI RAPORU

 

Anlat Kadıköy dijital platformunda ve 29.06.2019 tarihinde Yeldeğirmeni Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yaklaşık 80 kişinin katıldığı Stratejik Plan Mahalle Toplantısı’nda, vatandaşlar tarafından birçok konu hakkında sorunlar ve çözüm önerileri ifade edilmiştir. Bu görüşlerden yola çıkılarak elde edilen aşağıdaki raporda, vatandaşın tespit ettiği sorunlar ve varsa çözüm önerileri kısaca özetlenmiştir.

*

Kadıköy’ün merkez mahallelerinden olan Rasimpaşa’ya ilişkin sorunların bazı temel konularda yoğunlaştığı görülmektedir.

Mahallelilerin en fazla bildirdiği sorunların başında kaldırım işgalleri, bisiklet yollarının eksikliği, trafik ve park sorunları, kafelerin oluşturduğu gürültü kirliliği, sokak hayvanlarının veteriner ihtiyaçlarının giderilmesi ve mahallede park ve bahçe alanlarının yetersiz olması olarak sıralayabiliriz.

*

Mahallede huzuru kaçıran olgulara karşı vatandaş talepleri, şikâyet sayısı ve önem sırasına göre aşağıdaki gibidir:

 

Ulaşım

Rasimpaşa Mahallesi son yıllarda artan ticarileşme sebebiyle gün içerisindeki nüfusu hızla artmış ve bu durum bazı ulaşım ve trafik sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Mahallenin en önemli sorunlarının başında park yeri sorunu olduğu iletilmiş, kaldırımların darlığı ve araçların çok sık park yapması sebebiyle yayaların zorluklar yaşadığı iletilmiştir. Park yeri sıkıntıları mahalleye, ambulans ve itfaiyenin ulaşmasını da engellemektedir. Mahallede son yıllarda çok fazla kafe ve restoran açılmış ve bu işyerleri ciddi şekilde kaldırım işgalleri yaptığı bildirilmiştir. Kaldırım işgallerine karşı çok sıkı denetimler yapılmalıdır. Mahallenin haftasonu trafiğe kapatılması isteği iletilmiş bu şekilde sokaklardaki araç trafiğinin azalacağı ve yayaların rahatlıkla hareket edeceği iletilmiştir. Mahalledeki en önemli sorunlardan biri de minibüslerin ve araçların sıkışan trafikte yoğun bir şekilde korna çalmalarıdır. Bu durumun acilen yasaklanması ve tabelalarla bilgilendirme yapılmalıdır. Mahallede yer alan özel otoparklar kamusallaştırılarak daha hesaplı hale getirilmeli, motosikletlerin kaldırımlara parklarının engellenmesi ve özellikle yayalar için bir tehlike yaratmalarının önüne geçilmeli, kaldırımlar genişletilmeli ve engelli ve yaya ulaşımına uygun hale getirilmelidir. Bisiklet yolları düzenlenmeli ve yeni bisiklet yolları oluşturulmalı, mahallede bisiklet kullanımına teşvik edici uygulamalar geliştirilmelidir.

 

Kentsel Altyapı, Üstyapı ve Denetim Sorunları

Mahalledeki işyeri sayısı her gün artmaktadır. Ruhsat denetimlerinin daha ciddi yapılması, denetimin sürekli olması ve işgaliyelerin engellenmesi talep edilmektedir. Kafelerden gelen gürültü, bina boşluklarının kullanılması ve özellikle akşamları kaldırım işgallerinin artmasına bir önlem alınmalıdır. Tesisatçılar, marangozlar, elektrikçiler vb. esnafların denetimleri düzenli yapılmalı, bu esnafa işyerlerinin önlerini işyeri gibi düşünerek kullanmalarına engel olunmalı, işportacıları engelleyecek zabıta denetimlerini de sıklaştırmalıdır. Mahallede yeni açılan kafeler sebebiyle her geçen gün dokusu değişmektedir. Bu değişime belediye de oluşturacağı eylem planlarıyla destek olmalı ve ruhsatları bu planlar doğrultusunda vermelidir. İlçenin en eski yerleşim yerlerinden olan Rasimpaşa’da yapı denetimlerinin yapılması riskli binaların tespit edilmesi, bazı binaların giriş katlarında yer alan işyerlerinin alan genişletmek için duvarları yıkmasının önüne geçilmeli ve gerekli dönüşümlerin mahallenin tarihi dokusunu da bozmayacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bazı binaların işgal edilmesinin önüne geçilmeli bu binaların güvenlik sorunları oluşturması ve estetik bir görüntü oluşturmaması sebebiyle kamu yararına kullanılması sağlanmalıdır. Pazar yerlerinde belediye görevlilerinin denetimleri sıklaştırılmalıdır. Mahallede ciddi altyapı ve üstyapı sorunları olduğu ve aydınlatma sorunlarının giderilerek güvenli sokaklar oluşturulması iletilmiştir. Sokakların araç park ve kaldırım yapılarının yeniden planlanması gerekmektedir.

 

Çevre Hizmetleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar

Mahalle genelinde sokakların temizliklerinin daha iyi yapılması, çöp konteynırı sayısının artırılması, parkların ve yeşil alanların yetersiz olmasına karşı çözüm bulunması, bu alanların temizliklerinin düzenli yapılması ve sokakların izmarit atıklarından kurtarılarak ağaçlandırılması çalışmalarına öncelik verilmesi toplantıda ifade edilmiştir. Mahallede yeteri kadar park olmaması ve yoğun konut alanı olması sebebiyle özellikle binaların arka bahçelerinin projelendirilerek park ve yeşil alan haline getirilmesi, Binaların dikey olarak yeşillendirme yapılması istenmiştir. Ayrıca işyerlerinden kaynaklı, gürültü ve hava kirliliklerinin önüne geçmek için nargile kafelerin denetlenmesi, kullanılan fan ve havalandırma sistemleri için bir standart getirilmesi, trafiğin sebep olduğu kirliliğe karşı trafiksiz sokaklar oluşturulması ve yaya ile bisikletli ulaşıma destek verilmesi önerilmiştir. Mahalleli geri dönüşüm konusundaki endişelerini de toplantıda dile getirmiş ve acil bir geri dönüşüm politikası geliştirilmesini isteyerek vatandaşların, işyerlerinin bilgilendirilmesini talep etmişlerdir. Bu doğrultuda gereksiz kağıt israfına karşı broşür gibi çevre kirliliğine sebep olan kağıtların bastırılmasını öncelikle belediye birimlerinde uygulayarak mahallede diğer işyerlerine de bu konuda bilgilendirmeler yapılmasını talep etmişlerdir. Kağıt toplayıcıları konusunda özel bir çalışma yapılması ve geri dönüşüm politikası kapsamında kağıt toplayıcıların rolünün de planlanması istenmiştir. Ayrıca günümüzde en büyük sıkıntılardan biri olan sağlıklı gıdaya ulaşmak konusunda belediyenin rolünün önemli olduğu ve sağlıklı gıdaya teşvikin yapılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini iletmişlerdir.

 

Afet Yönetimi ve Eğitim

Rasimpaşa’da öncelikle afet toplanma alanlarının belirlenerek vatandaşlara bilgi verilmesi ve vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi üzerine eğitimler yapılması istenmiş ve toplanma alanlarının artırılması toplantıda oldukça fazla dile getirilmiştir. Mahalleli, belediyenin kendilerini örgütlemesi gerektiğini ve olası afet durumlarında birlikte hareket etmenin fayda sağlayacağını bildirmiştir. Mahalle genelinde bir tarama yapılarak okuma yazma bilmeyen vatandaşların tespit edilmesi ve bu vatandaşlarımıza okuma yazma ve bilinçli vatandaşlık eğitimleri verilmesi istenmiştir. Mahallenin en büyük eksikliklerinden birisi de mahallede belediyeye ait bir kreşin olmaması, çalışan nüfusun çok olduğu mahallede kreş ihtiyacının duyulduğu ve belediyemizin ivedilikle bir kreş açması yönündeki talepleri mahalleli tarafından dile getirilmiştir.

 

Veterinerlik Hizmetleri ve Hayvan Hakları

Sokak hayvanlarının beslenme, barınma gibi sorunlarının karşılanması, hayvanların aşılanma ve kısırlaştırma işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması, her hayvanın eşit haklarda yaşaması konusunda çalışmalar yapılmalı ve geri dönüşümlü mama kapları tasarlayarak çevre kirliliğinin de önüne geçilmelidir. Mahalle genelinde sürekli sağlık taraması yaparak veterinerlik hizmetlerinin artırılması da bu toplantıda dile getirilmiştir.

 

Kültür, Sanat ve Spor

Mahallede düzenlenen kültürel faaliyetlerin çeşitliliği artırılmalı, şenlikler ve festivallerin pilot bölgesi olmalı ve özellikle son dönemde Kadıköy’ün dizi ve film çekimleri için cazip bir bölgesi haline gelmesi sebebiyle hem Kadıköy’ün tanıtılması hem de mahallenin bir sanat alanı haline gelmesini sağlamak için dizi-film setlerinin çekimlerinin makul ücretlerle yapılmasına olanak sunmalıdır. Mahallede yeteri kadar spor alanı bulunmamaktadır. Bu alanların artırılması için planlama yapılmalıdır. Çocukların spor yapabilecekleri alanların oluşturulması ve sokakta trafiğin olduğu alanlarda spor yapmalarının önüne geçilmeli, Kamu alanları spor etkinliklerine de açılmalı önerileri gelmiştir.

 

Diğer Beklenti ve Öneriler

Rasimpaşa Mahallesi'nde mahalleli tarafından iletilen bazı görüş ve öneriler aşağıda listelenmiştir:

 • Halitağa Caddesi bölünmüş yolunun kaldırılıp, tek yönlü olması, buradaki kaldırımların genişletilmesi,
 • Yeldeğirmeni Mahalle Meclisi'nin kurulması,
 • İETT Hamza Yerlikaya durağının yeniden aktif hale getirilmesi,
 • Yeşilay Sokak'taki kaldırımların genişletilmesi,
 • Ayrılıkçeşme Sokak'taki aydınlatma sorununun çözülmesi,
 • Karakolhane Caddesine trafik zabıtası konmalı
 • Ayrılıkçeşme sokak tescil edilmesi,
 • Yıldızbakkal’da bulunan Veteriner Kliniği kapatılmamalı
 • Gazi Mustafa Kemal Lisesi'nin çevresinin tarihi dokuya uygun hale getirilmesi ve çeşmenin hayata geçirilmesi,
 • Ayrılıkçeşme mezarlığının açık hava müzesi yapılması,
 • İskele sokak sonundaki ağaçların bakımının yapılması,
 • Gönüllü evlerinin herkese hizmet vermesi
 • Yetiştirme yurdunun hastane olarak kullanılması
 • Deniz otelinin yanı belediyenin halka açık toplantı alanı yapması
 • Ali İsmail Korkmaz parkının bakımı ve temizliğinin yapılması,
 • Belediyenin kültür sanat birimlerinin salon tahsislerinin web sitesinden yayınlanması,
 • Yerel meclisler oluşturulup belediyenin faaliyetleri nin denetlenmesi,
 • Kadıköy Belediyesinin mobil uygulamalar geliştirerek vatandaşını interaktif olarak karar süreçlerine dahil etmesi.