Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Stratejik Plan Mahalle Toplantıları

Caddebostan, Fenerbahçe ve Suadiye30.06.2019

CADDEBOSTAN, FENERBAHÇE ve SUADİYE MAHALLELERİ
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI RAPORU

   Caddebostan, Fenerbahçe ve Suadiye mahalleleri Kadıköy’ün sosyo-ekonomik bakımdan oldukça yüksek bir gelişmişlik düzeyine sahip, mekânsal olarak Bağdat Caddesi ve sahil şeridi etrafında bulunması nedeniyle rekreasyon, eğlence ve alışveriş gibi fonksiyonların öne çıktığı ve bu fonksiyonlar nedeniyle de İstanbul’un diğer bölgelerinde yaşayanlar için günlük nüfus hareketleri bakımından oldukça çekici olan, ancak konut kullanımının hala birincil fonksiyon olduğu ve kentsel dönüşümden en çok etkilenen mahallelerdir.

   30 Haziran 2019 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Anlat Kadıköy mahalle toplantısında kentsel dönüşüm ve etkileri, çevre kirliliği ve atık yönetimi, kentsel altyapı ve donatı alanı eksiklikleri, ulaşım ve trafik sorunları, kent güvenliği; belediye ile ilişkiler/katılımcılık; diğer sorunlar ve ihtiyaçlar başlıkları sorunların en fazla dile getirildiği alanlar olarak öne çıkmaktadır.

   Bu başlıklar altındaki temel sorunlar aşağıda özetlenmiştir:

   Kentsel dönüşüm ve etkileri başlığında; kentsel dönüşüm nedeniyle kentsel dokunun kaybolması ve denetimlerin yetersiz olması; dönüşen binalarda bahçe duvarlarının yükselmesi nedeniyle kent estetiğinin bozulması; yeşil alanların, eski ağaçların ve meyve ağaçlarının yok edilmesi,

  Çevre kirliliği ve atık yönetimi başlığında; çöp konteynırlarının sayısının yetersiz olması ve konteynırların yıkanmaması, atık toplayıcıların çöpleri etrafa dağıtması, sahil, cadde ve sokaklarda başta izmarit ve hayvan pislikleri olmak üzere yoğun çöp ve atıklar, çöp toplama kamyonlarının saatlerinin belirsiz olması gibi sorunları kapsayan temizlik hizmetlerinin yetersiz olması; ticari kullanımlarda tabelalara bağlı görüntü kirliliği; Caddebostan İskele Sokak'taki barlar ile motorlu araçlardan kaynaklı gürültü kirliliği; halkta çöpleri ayrıştırma bilincinin olmaması ile geri dönüşüm/ayrıştırma miktarının yetersiz olması ve iyi bir atık yönetimi ihtiyacı,

   Kentsel altyapı ve donatı alanı eksiklikleri başlığında; yol ve kaldırımların bozuk olması ve buna bağlı olarak hareket kısıtlılığı bulunan insanların yaşadıkları zorluklar; kaldırım döşemelerinde uygun olmayan malzeme kullanımı; yağmur suyu drenajının yetersizliği; park alanları, spor alanları ve belediye kreşleri gibi kentsel donatıların yetersiz olması,

  Ulaşım ve trafik sorunları başlığında; motosikletler nedeniyle kaldırımlarda yayaların yaşadığı zorluklar ile minibüs/dolmuş gibi toplu taşıma araçlarından kaynaklı trafik sorunu; bisiklet yolları ve deniz otobüsü ulaşımının yetersizliği; Bağdat Caddesi başta olmak üzere tek yön uygulamasına bağlı ulaşım zorlukları ile ana arterlerde hızlı araç kullanımı ve yarışlar

   Kent güvenliği başlığında; yarım kalan inşaat alanlarındaki güvenlik sorunları; sokak aydınlatmalarının yetersiz olması; sahildeki mülteciler ile mültecilerin artmasına bağlı olarak arttığı düşünülen hırsızlık, deprem toplanma alanlarının bilinmemesi,

   Belediye ile ilişkiler/katılımcılık başlığında; Belediyeye iletilen şikayet ve problemlere zamanında aksiyon alınmaması ve Belediye personelinin problem çözmede yetkinliklerinin yetersiz olması; Belediyenin vatandaşlarla olan iletişimini güçlendirmek ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımını artırmak üzere Mahalle Meclislerinin kurulması ihtiyacı; Belediye hizmetlerinin halk tarafından değerlendirilebilmesine yönelik anketler yapılması ihtiyacı; performans yönetiminin yapıldığı şeffaf, adil bir belediye olması ihtiyacı,

   Diğer sorunlar ve ihtiyaçlar başlığında; Suadiye Sanat Atölyeleri'nde kiraların çok yüksek olması ve sokağın bilinirliğinin az olmasına bağlı tanıtım ihtiyacı; çeşitli işletmelerin sokak işgalleri; park bakımları, ağaç budama ve ilaçlama hizmetlerinin yetersizliği; sokak hayvanlarının bakımı, temizliği ve beslenme sorunları,

   Yukarda sorunlar özet olarak,

  • Belediyenin başta çevre, temizlik ve altyapı olmak üzere mevcut hizmetlerinin kalitesini iyileştirme; denetim hizmetlerini etkin hale getirme;
  • Yeşil alan ve park alanlarını artırma;
  • Güvenlik sorunlarının çözümünde ilgili kurumlarla etkili koordinasyon,
  • Daha fazla vatandaş katılımı ve
  • Etkili kurumsal iletişimi de içeren etkili bir kurumsal yönetim sistemine işaret etmektedir.