Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Stratejik Plan Mahalle Toplantıları

Erenköy30.06.2019

ERENKÖY MAHALLESİ
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI RAPORU

 

   Bu rapor, 30.06.2019 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde yaklaşık 50 kişinin katıldığı Erenköy Mahallesi Stratejik Plan Toplantısı ve 13.06.2019 tarihinden bu yana Anlat Kadıköy dijital platformuna gelen Erenköy mahallelilerinin değerlendirmeleri ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda mahallelilerin, kendi mahallelerine dair önemli gördükleri sorunlar ve bunlara getirdikleri çözüm önerileri kısaca özetlenmiştir.

*

  Erenköy Mahallesi sakinlerinin sorunları ve talepleri, ilgili konulara dair şikayetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak önem sırasına göre aşağıdaki gibidir:

 

Yaya Dostu Bir Mahalle

   Son yıllarda kentsel yenilenmenin yoğunlaştığı Erenköy Mahallesi’nden gelen şikayet ve önerilerinde en önemli sorun olarak sokakların, motorlu araçlar öncelikli tasarlanmaları, yaya hakkının gözetilmediği; yıkılıp yeniden yapılan binaların kaldırımlarında büyük tahribata yol açtığı, bu tahribatın neredeyse bütün kaldırımlarda gözlemlendiği paylaşılmıştır. Çözüm önerisi olarak yaya kaldırımlarının genişletildiği, yaşlı nüfusun mahalle içerisindeki yoğun payı da göz önünde bulundurularak her sokak ağzında in-çık gerektirmeyen yol katında bir yaya yolu istenmektedir. Araba yolu ile kaldırımları modern direkler/babaların ayırması; böylelikle geniş, engelli ve yaşlı dostu rahat ve yürünebilir kaldırımların mümkün olması tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda sokak ve mahalle sakinlerinin başta yaya yolu olmak üzere hiçbir konuda söz sahibi olmamaları çokça eleştirilmiş; sokaklarına yapılan/yapılacak olan yeni plan ve projelerde kendilerine danışılması gerektiği sıklıkla vurgulanmıştır. Örneğin Marmaray’ın açılmasıyla birlikte tren istasyonuna inen sokakların neredeyse hiçbirinde yaya yolu olmaması ya da olan yolların bozuk veya esnaf işgali olması sebebiyle insanların araç yollarından yürümek zorunda kalmaları önemli bir sorun olarak görülmektedir.

   Bunun yanı sıra sokakların motorlu araç öncelikli tasarlamanın gürültü kirliliğine yol açtığı paylaşılmış; bu bağlamda belediyeden araçların hız yapmalarını önleyecek çözümler beklenmektedir.

 

Kentsel Yenilenmeyle Birlikte Gelen Ağaç Kıyımı ve Mahallede Kalan Ağaçların Bakımı

   Erenköy Mahallesi’nde yaşanan kentsel yenilenme sürecinde müteahhitlerin arsalarda bulunan eski ağaçları kesmeleri, yerlerine kilitli taş döşemeleri çok sık eleştirilmiştir. İlerleyen süreçte bunun önüne geçebilmek adına gerek sokaklarda gerekse apartman/site bahçelerinde bulunan bütün ağaçların belediye tarafından tescillenmesi ve kayıt altına alınması önerildi.

   Bununla birlikte mahallede özellikle meyve ağaçlarının kaderine terk edilmesi bir sorun olarak görüldü. Belediye ekiplerince bu meyvelerin toplanması ya da toplanmasını kolaylaştıracak bir mekanizmanın tasarlanması önerildi. Mahalle kültürünü ve ağaç sevgisini gelecek nesillere yaymak adına buradan toplanacak ağaçlarla bir Meyve Şenliği düzenlenmesi önerildi.

Sokaklardaki ya da site/apartman bahçelerinden sokaklara sarkan ağaçların dallarının mevsiminde ve ağaca zarar vermeyecek bir biçimde budanması ve bu sayede yayaların daha rahat yürümesinin sağlanması önerildi.

 

Semt Pazarı ve Bostan

   Semt pazarı her ne kadar mahalle için bir ihtiyaç gibi görülse de yarattığı gürültü kirliliği ve çöpün belediye tarafından yeterince denetlenemediği konusunda birtakım eleştiriler mevcut. Özellikle bu sokaklarda olası bir acil durumda ambulans veya itfaiyenin giremeyecek olması sıklıkla eleştiriliyor.

   Bunun yanı sıra gıda güvenliği konusunda belediyenin kooperatifleri desteklemesi; her mahalleye insanların ekip biçebileceği bostan alanları tahsis etmesi önerildi. Park ve yeşil alan konusunda bir hayli sıkıntısı olan Erenköy Mahallesi özelinde insanların toprakla içiçe olabilmesi adına bunun acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

 

Atık Yönetimi ve Çöp Konusu

   Atık yönetimi konusu bir hayli önemsense de bu alanda Belediye’nin öncü ve teşvik edici olması bekleniyor. Her apartmana konacak ayrı atık kutuları; pilot bölgeler seçilerek burada eğitsel faaliyetler düzenlenmesi ve bu sürecin en başından sonuna kadar mahallelilerle paylaşılması gerektiği belirtildi. Mahalleden toplanan atık bilgilerini, bunların geri dönüşüm sürecine katkılarını vs. Belediye şeffaf bir politikayla paylaşmazsa bunun teşvik edici olmayacağı sıklıkla vurgulandı. Belediyenin bu konuda teşvik edici sistemlerinin olması gerektiği, örneğin apartman ve sokakların puanlanarak bunların ödüllendirecbileceği konuşuldu. Dahası, artan konut sayısı ve nüfusla birlikte bu politikasızlığın kağıt/karton toplayıcı insanların çoğalmasına yol açtığı ve bunun da birtakım trafik, güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiği,

   Çöp konteynırlarının sokaklarda ve kaldırımlarda gelişigüzel konması; bunların belirli ekiplerce denetlenmediği ve neredeyse hiç dezenfekte edilmediği,

   Kentsel yenilenmeye giren binalarda buna uygun mevzuatların zorunlu tutulması da eleştirildi. Bu bağlamda yeni yapılacak binalar için belirli su ve atık yönetimlerini ekoloji ve iklim dostu olması yönünde mevzuatların şart koşulması gerektiği konuları vurgulandı.

 

Mahallelerin Toplu Ulaşım Sıkıntısı

   Marmaray, Erenköy Mahallesi’nin tam ortasında geçse de mahalleliler kaldırılan otobüs hatları konusunda bir hayli şikayetçi. Bu bağlamda mahallenin kuzey-güney hattını da dolanan ER1 ve ER2 gibi otobüs seferlerinin keyfi iptal edilmesi ya da saatlerinin değişmesi konusunda İBB ve İETT gibi kurumlarla görüşülmesi,

Minibüs Caddesi’nden geçen minibüslerin artık yasaklanması gerektiği; söz konusu şöförlerin eğitilmesi ve disipline edilmesi konusunda belediyenin yapması gereken bazı şeyler olduğu konusunda görüşler ifade edildi.