Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Stratejik Plan Mahalle Toplantıları

19 Mayıs ve Kozyatağı30.06.2019

 

19 MAYIS ve KOZYATAĞI MAHALLELERİ STRATEJİK PLAN TOPLANTISI RAPORU

   Kadıköy’ün en yoğun nüfuslu mahallelerinden olan 19 Mayıs (yaklaşık 31 bin) ve Kozyatağı (yaklaşık 35 bin), ilçe nüfusunun yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. Mahallede hali hazırda mevcut olan yoğun konut sayısı, kentsel yenilenmeye giren binaların bitmesiyle birlikte daha da artmış ve bu süreç aşağıda belirtilecek olan birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. 19 Mayıs ve Kozyatağı mahalleleri özelinde biriken sorunlar ve talepler aşağıdaki gibidir:

 

İletişim Sorunu

   Mahalleliler, Kadıköy Belediyesi ile ciddi bir iletişim sorunu yaşadıklarını düşünüyorlar. Bu sorunu kırabilmek adına, kendi mahallelerinde bir Mahalle Meclisi oluşturmak; belirlenecek olan sokak temsilcileriyle aylık toplantılar düzenlemek istemektedirler. Şikayetlerini, talep ve önerilerini mahalle içerisinde oluşturulacak bir yapı aracılığıyla yakından takip etmenin daha yararlı olacağını düşünüyorlar.

 

Kentsel Yenilenmeyle Birlikte Gelen Sorunlar

   19 Mayıs ve Kozyatağı mahallelerinde yaşanan kentsel yenilenme, birtakım şikayetleri de beraberinde getiriyor. Bunların başında ilgili yenilenmenin gerçekleştiği parselde yaşanan ağaç katliamları geliyor. Bu konuda yeterli denetimin yapılmadığını düşünüyorlar. Bundan sonra benzer sorunlarla yüzleşmemek adına ağaç sayımları ve tescillerinin acilen yapılması gerektiği belirtiliyor. Kalan ağaçların ise bahçelerden yola sarkan dalların belediye ekiplerince budanması gerektiği, buna yeterince özen gösterilmediği söylendi.

   Dahası, yine dönüşümle birlikte yeni binaların giriş katlarının hizmet sektöründeki işyerleri tarafından kiralanması da birtakım sorunlara sebep olmuş gözüküyor. İlgili işyerlerinin kaldırım işgallerinin yanı sıra özellikle restorantların baca yetersizliğinin yoğun hava kirliliğine sebep olması, bu işletmelerin yeterli denetime tabi olmaması ve yine bu restorantlarda çalışan motorlu kuryelerin kaldırımları işgal ederek park etmesi ve trafik kurallarına uymadan park ve seyir etmesi gelen eleştirilerin başında geliyordu.

   Kaldırımların mevcut durumlarına dair eleştiriler de dile getirildi. Özellikle ileri yaştaki kentliler tarafından getirilen bu eleştirilerde kaldırımların yoldan çok yüksekte konumlandığı ve yol boyunca iniş-çıkışların zorluğundan bahsedildi. Kentsel yenilenme yaşayan binaların önündeki bakımsız kaldırımların bir an önce düzeltilmesi yönündeki talepler de sıkça tekrarlandı.

 

Çöp Konteynerleri ve Atık Yönetimi Sorunu

   Atık yönetimi konusu mahalleliler tarafından bir hayli önemsense de bu alanda Kadıköy Belediyesi’nin öncü ve teşvik edici olması bekleniyor. Her apartmana konacak ayrı atık kutuları; pilot bölgeler seçilerek burada eğitsel faaliyetler düzenlenmesi ve bu sürecin en başından sonuna kadar mahallelilerle paylaşılması gerektiği belirtildi. Mahalleden toplanan atık bilgilerini, bunların geri dönüşüm sürecine katkılarını vb. süreçlerini ancak Kadıköy Belediyesi şeffaf bir süreçle yönetirse bunun teşvik edici olacağı vurgulandı.

   Çöp konteynerlerinin sokaklara ve kaldırımlara gelişigüzel konması eleştirilirken; bunların belirli ekiplerce denetlenmesi ve sıklıkla dezenfekte edilmesi önerildi.

 

Güvenli Gıda ve Semt Pazarları Sorunu

   Mahalleliler semt pazarlarına ihtiyaç duyuyor ancak buraların denetiminin ve organizasyonun zayıf olduğunu düşünüyor. Çok fazla gürültü, çöp ve atık oluşmasının yanı sıra olası bir acil durumda semt pazarlarının kurulduğu ilgili sokaklara bir ambulans veya itfaiyenin giremeyecek olmasını eleştiriyorlar.

   Öte yandan Kadıköy Belediyesi’nin kooperatifleşmenin önünü açması ve bu konuda teşvik edici adımlar atması gerektiği (Belediye yemekhanesi ve cafelerindeki ürünlerin kooperatiflerden alınması gibi) söylendi. Mahallede bulunan birtakım atıl arazilerinin bostan olarak mahallelilerin kullanımına açılması önerildi.

 

Parklar, Yeşil Alanlar ve Cafelere Dair Sorunlar

   19 Mayıs ve Kozyatağı mahallelerinde birçok park ve yeşil alan bulunmaktadır. Bu durum, başta mahalledeki yaşlı ve emekliler tarafından memnuniyetle karşılansa da ilgili mekânlara dair birtakım talep ve önerilerde bulunuldu. Kriton Curi Parkı, Defne Park, Akademi’de bulunan cafelerde çay fiyatlarının düşürülmesi ve self-servis politikasının gözden geçirilmesi gerektiği önerildi. Dahası bu parklara ücretsiz Wi-Fi tedariki; birtakım piknik masalarının konması; hayvanlara özel yerler tahsis edilmesi istenmektedir.

   Her iki mahallede yaşayan insanların kültürel sermayesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda mahalleliler, parklarının özellikle akşamları atıl kalmasından şikayetçi. Caferağa ve Osmanağa’ya sıkışan kültürel etkinliklerin, park konserleri şeklinde mahallelerine taşınması; bu parklarda belirli sokak müzisyenleri tarafından önceden duyurulacağı biçimde konser alanları ayrılması istendi.

   Ayrıca parklarda bulunan basketbol sahalarındaki potalar ve filelerin bakımsızlığı eleştirildi. Konutlara oldukça yakın yerde konumlanan bu sahaların belirli giriş ve çıkış saatleri olması gerektiği; aksi halde yoğun bir gürültü kirliliği oluştuğu da mahallelinin ortak şikayetlerindendi.

 

Ulaşım Sorunları

   Coğrafi olarak D-100 Karayolu ile Minibüs Caddesi arasında konumlanan bu iki mahallede, Kadıköy’e has Doğu-Batı yönünde ilerleyen ulaşım hattından kuzeyinde Kozyatağı ve Yenisahra Metro durakları, güneyinde ise Minibüs Caddesi ile Kadıköy ulaşımını sağlamaktadır. Bu bağlamda Atatürk Caddesi’nden geçen belediye otobüsleri dışında Kadıköy’e ulaşımı sağlayan bir toplu taşıma bulunmamaktadır. Mahallelerinden geçen 10B ve 10S hatlarının sefer sayıları ise düşürülmüştür. Mahallelere getirilen yeni metro duraklarının ise ne zaman açılacağı belirsizliğini korumaktadır. Bu noktada mahalleli, Metro duraklarından banliyo hattına dek mahalleleri dolaşacak ve kuzey-güney yönünde hareket edecek ring seferleri talep etmektedir.

 

Gönüllü Evlerinin Atıl Olması

   Mahalleliler, Gönüllü Evleri’nin yeni bir yapılanmayla organize edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Buraların toplumun büyük kısmına hitap eden bir mekân olabilmesi adına konularına hakim eğitimcilerin tahsis edilmeleri ve buralarda mahallelilerin geleceğe yatırım yapabilecekleri alanlara yoğunlaşılması gerektiği vurgulanmıştır.