Menü

TAMAMLANAN SÜREÇLER

Stratejik Plan Mahalle Toplantıları

Acıbadem ve Koşuyolu29.06.2019

ACIBADEM ve KOŞUYOLU MAHALLELERİ
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI RAPORU

   Kadıköy’ün Üsküdar sınırında yer alan Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerine ilişkin sorunların bazı temel konularda yoğunlaştığı görülmektedir.

  Kadıköy’ün eski yerleşim yerlerinden olan bu iki mahallenin ortak sorunlarının başında son yıllarda mahallelerde ticarileşme sebebiyle içkili restoranlar ve nargile kafelerin sayısının artması nedeniyle oluşan sorunlar gelmektedir. Güvenlik, otopark ve gürültü sorunu toplantılarda en çok şikayet edilen ve çözüm bulunması istenilen sorunların başında yer almıştır. Mahalle sakinleri belediyeden bu dönüşüme karşı yasal düzenlemeler hazırlayarak ve ruhsat verilmesi konusunda denetimi sıklaştırarak, yaşanan sorunların çözümü konusunda desteğini istedi. 

   Mahalleliler, Kadıköy Belediyesi’ni işletmelerden ziyade mahalle sakinlerini önceleyen bir yerde görmek istemektedirler. Mahalle sakinlerinin bu düşüncede olma sebepleri olarak işletme sahiplerini şikayet etmelerine rağmen denetimlerin ciddiye alınmaması ve işletmelerin gece geç saatlere kadar mekanlarda gürültülü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini göstermektedir.

*

   Mahallede huzuru kaçıran olgulara karşı vatandaş talepleri aşağıdaki gibidir:

 

Nargile Kafe ve İçkili Restoranlara Ruhsat Verilmesi

   Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinde son yıllarda artan nargile kafe ve restoranlara ruhsat verilmesinin engellenmesi, konut alanının yoğun olduğu sokaklarda restoran ve nargile kafe açma şartlarının ağırlaştırılması, geçmişte verilen ruhsatların denetlenmesi ve ruhsatsız işyerlerinin derhal kapatılması istenmiştir.

 

Restoran ve Kafelerin Sebep Olduğu Çevre Kirlilikleri

  Restoranların havalandırma sistemlerinin yeteri kadar denetlenmemesi sebebiyle mahalle sakinleri, geç saatlere kadar koku ve dumandan rahatsız olmakta, mahallenin tarihi dokusunda yarattığı tahribat sebebiyle işyerine dönüştürülen konutların oluşturduğu görüntü kirliliklerine dikkat çekmişlerdir.

 

Kaldırım İşgalleri ve Vale Sorunu

   Mahallede yer alan restoranlara ait valelerin mahalle sakinlerini tehdit ettikleri, mahallede gelişigüzel park işgalleri gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. Mahalleli özellikle vale uygulamasının kaldırılmasını talep etmişlerdir. Kaldırımların motosikletler tarafından işgal edilmesinin engellenmesi istenmiştir.

 

Temizlik

   Mahallede yer alan çöp konteynırları yenilenmeli ve bakımları yapılmalı, çöp toplama araçlarının erken saatlerde gürültü yapmaması konusunda uyarılması gerekmektedir. Mahallede sokakların temizliklerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Özellikle içkili mekanlardan çıkan vatandaşların sokaklara istifra etmeleri sebebiyle bu mekanların bulunduğu sokakların temizliğinin daha sık yapılması gerekmektedir.

 

Otopark, Araç Trafiği ve Ulaşım

   Koşuyolu ve Acıbadem mahallelerinde geçmiş yıllarda çalışan 5 adet İETT hatları zamanla kaldırılmış ve mahallelere ulaşım sadece minibüslerle yapılmak zorunda bırakılmıştır. Minibüslerin geç saatlerde çalışmaması da ulaşımda sıkıntıları ortaya çıkarmaktadır. Koşuyolu Mahallesi'nde E5 bağlantısının olmaması sebebiyle mahalle sakinleri uzun mesafe yürümek zorunda kalmaktadır. Bazı sokaklarda restoranların yoğun olması sebebiyle belirli saatlerde yoğun trafik olmaktadır.

   Yeni yapılan binalarda otopark olarak planlanan alanların farklı amaçlarla kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. Mahalledeki sokaklara, kafelere gün içi gelen ziyaretçilerin araçlarını park etmesi mahalleliyi park alanı bulmakta zor durumda bırakmaktadır. 

 

Bina Yenileme Faaliyetleri

   Bina yenileme çalışmaları boyunca inşaat firmalarının kaldırımları işgal etmesi ve sokağın uzun süre erişime kapanması sorunları mahalle sakinlerinin gündelik hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Yeni binaların dış cephelerine bir düzenleme getirilmemesi sebebi ve kimi binaların tüm cephelerinin cam olması çevresel riskler taşımaktadır. Bu risklere karşı enerji tasarrufu sağlayan sistemler geliştirilmelidir. Mahallede kentsel dönüşüm için birimler kurularak vatandaşların bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bazı binalarda yaşanan kaçak kat sorunları sebebiyle yenilenme çalışmalarında geçmişten gelen bu sorunun kat maliklerinin arsa paylarını düşürdüğü belirtilmiştir.

 

Kaldırım ve Yol Düzenlemeleri

   Bina yenileme faaliyetlerinin de büyük oranda sebep olduğu kaldırım yol bozulmaları sadece engelli bireylerin değil sağlıklı bireylerin de yürümesine engel olduğu gözlenmektedir. Yamalı, farklı malzemelerden yapılmış ve kırık dökük kaldırımlar, yürünebilirlik sorunu dışında estetik olarak da sorun yaratmaktadır.  Kaldırımların mutlaka mahalle genelinde yenilenmesi talebi büyük yoğunlukta gelmiştir. Mahalleli özellikle yaşlıların, çocukların ve bebekli kadınların kaldırımlarda sağlıklı bir şekilde ilerleyemediği anlaşılmıştır. Özellikle yaşlı nüfusun olduğu mahallelerde kaldırımlarda belirli mesafelerde banklar konulmalı ve insanların dinlenmeleri sağlanmalıdır.

 

Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji

   Belediyemiz atık yönetimi konusunda çalışmaları mahalle genelinde olumlu karşılanmakla birlikte mahallelinin atıkların toplanması için sadece belirli noktalara atık dönüşüm kutuları konması yerine her sokakta hatta her binada olması, atıkların toplanma saatleri konusunda apartman yönetimlerine bilgi verilmesi ve atık yönetimine evlerden başlanması taleplerini iletmiştir. Bununla birlikte organik atıkların ayrıştırılarak kullanılmasının sağlanmasını istemişlerdir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli dolduğu günümüzde mahalle sakinlerimiz belediyemize kamuya ait binalardan başlayarak solar enerji kullanımının artırılmasını ve Kadıköy’ün bu konuda İstanbul’un öncü belediyelerinden biri olmasını istemişlerdir.

 

İnsan Kaynakları, İş Sağlığı Güvenliği ve İletişim

   Anlat Kadıköy toplantılarımız mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu tarafından olumlu karşılanmış ve toplantıların sürekli olması talep edilmiştir. Mahalle sakinleri bu toplantıların duyurularının birçok mecradan duyurulmasını ve katılımın artırılmasını talep etmektedir. Toplantıları 3-6 ayda bir tekrarlanması ve belediyemiz projeleri hakkında mahalle sakinlerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Acıbadem Mahallesi'nde bir Mahalle Evi talep edilmiş ve her iki mahallemizde daha demokratik katılımın sağlanması için mahalle meclislerinin kurulması gerektiğini iletilmiştir. Vatandaşlarımız iletişim konusunda belediyemizi eleştirmiş ve şikayetlerine karşı sadece e-posta ile dönüş yapılması yerine gelip sorunların yerinde denetlenmesi ve çözüme kavuşturulmasını talep etmektedirler. Belediyemizden iş sağlığı ve güvenliği konusunda inşaatlarda çalışanların denetlenmesi ve bu kurallara uymayan inşaatlara yaptırım uygulanmasını talep etmişlerdir.

 

Veterinerlik ve Hayvan Hakları ile Park ve Bahçe Hizmetleri

   Mahallelerde yaz başından bu yana ilaçlama konusunda sıkıntılar olduğu, ilaçlamaların kimyasal olmayan organik ilaçlarla yapılması istenmiştir. Ayrıca Acıbadem mahallesinde bulunan veterinerlik birimimizin kapatılmaması, sokak hayvanlarının bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması ve vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması istenmiştir. Özellikle kısırlaştırma konusuna önem verilmesi konusunda çok fazla talep gelmiştir.

  Parklar konusunda özellikle Koşuyolu parkında araç ve motor trafiği olması çocuklar için risk taşımaktadır. Bazı parklarda parkların girişlerinin yola çok yakın olması da vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Genel olarak çocuk parklarında sigara içilmesinin yasaklanması ve parklarda yaşanan güvenlik sorunlarına karşı parklara kamera yerleştirilmesi istenmiştir. Mahallede bazı işyerlerinin bina önlerinde bulunan ağaçları kestikleri belirtilmiştir. Bir işyerinin bu şekilde çevreye zarar vermesinin engellenmesi için ağaçların kayıt altına alınması taleplerini iletmişlerdir. Bina bahçelerinin belediye yetkilileri tarafından uygun ücretle bakımının yapılması da istenmektedir.

 

Kentsel dokunun korunması ve Afet yönetimi

   Kadıköy’ün afet yönetimi konusunda gerçekleştirdiği çalışmalara ek olarak özellikle Acıbadem ve Koşuyolu mahallelerinde binaların çoğunun depreme karşı risk taşıması sebebiyle çok acil rantsal değil depremsel dönüşüm planlanması önerisi gelmiştir. Mahallede deprem toplantı alanları konusunda tüm mahallelinin bilgilendirilmesi ve toplanma alanlarının sayısının artırılması istenmiştir.           

   Ayrıca mahallede yer alan tarihi yapılar konusunda restorasyon çalışmalarının yapılması, mahalledeki çeşmelerin bakımları yapılarak tarihi dokusuna uygun hale getirilmesi ve restore edilen su deposunun bulunduğu alana bir kafeterya yapılarak bu kültürel mirasın yaşatılması ifade edilmiştir.

 

Gıda Güvenliği ve Ucuz Gıda

  Mahalle sakinleri sağlıklı gıdaya ulaşmanın zorluklarından bahsederek belediyenin üretici ve tüketiciler arasında bir köprü olacağını, aracıları ortadan kaldırarak maliyetleri düşürülebileceğini belirtmişlerdir. Kooperatifleşme konusuna önem verilmesini ve tüketim kooperatiflerinin desteklenmesini istemişlerdir. Bu doğrultuda sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşımın sağlanacağını iletmişlerdir. Ayrıca bir sorun olarak pazar yerlerinde ikinci el kıyafet satışı yapanlarla açık satılan gıdaların tezgahlarının yan yana olmaması gerektiği, pazar yeri denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılması istekleri iletilmiştir.

 

Sosyal Hizmetler

   Mahallede özellikle gençlere yeni çalışma alanlarının oluşturulması ve Kadıköy’ün önemli bir çalışma alanı haline gelen İDEA Kadıköy’e benzer bir yapının Acıbadem’de de yapılması talep edilmiştir. Bu doğrultuda gençlerin kafelerden kurtarılması ve daha nezih ortamlarda ders çalışması sağlanmalıdır. Ayrıca Gönüllü Evleri'nin yapısında değişiklikler yapılmalı ve gönüllü evleri mahallelinin isteklerine cevap verecek yapıya ulaştırılmalıdır. Mahalleli tarafından belediyenin kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları açması talep edilmiştir. Mahallede bir kadın dayanışma merkezinin açılması ve kadınların bu merkezler aracılığı ile desteklenmesi sağlanmalıdır.

 

Spor

   Acıbadem ve Koşuyolu mahallerinden ortak gelen sorunlardan birisi bisiklet ile sahile ulaşım sağlayacak bisiklet yollarının yapılması, bisiklet kullanımına teşvik edilmesi önerilmiştir. Mahallelerde spor alanlarının sayısının artırılması ve sportif faaliyetlerin daha fazla yapılması istenmiştir. Ayrıca başta Acıbadem Spor Kulübü olmak üzere spor kulüplerinin desteklenmesi ve antrenman yapacak alanların sağlanması veya bu kulüp sporcularının antrenman yapacakları alanlara ulaşımında destek sağlanması istenmiştir.

 

Diğer Beklenti ve Öneriler

 • Madde bağımlılığı ve uyuşturucu üzerine seminerlerin düzenlenmesi, ailelerin ve gençlerin bilinçlendirilmesi,
 • Salı pazarına ulaşım için mahalleye bir servis konulması ve vatandaşların pazara ulaşımının sağlanması,
 • Acıbadem Gönüllü Evi'nde sosyal etkinliklerin de düzenlenmesi,
 • Gönüllü Evleri'nin, Kadıköy Belediyesi Mekansal Stratejik Planı'nda yer aldığı gibi işlevlendirilmesi,
 • Anlat Kadıköy adı altında bir TV kanalı kurulmalı,
 • Sokak güvenliği konusunda denetimlerin artırılması ve tinercilerin mahalleliyi rahatsız etmesinin engellenmesi,
 • Koşuyolu Mahallesi'nde oluşan güvenlik sıkıntılarının giderilmesi,
 • Mahalleli ile belediye birimlerinin birlikte çalıştığı mahalle temsilcilerinin oluşturulması ve mahallelinin denetim mekanizmasına dahil edilmesi,
 • Acıbadem Mahallesi Betül Sokak'ta yağmur suyu gideri olmaması sebebiyle yağmurlu havalarda mahalleli sorunlar yaşadığı iletilmesi, kaldırımların yenilenmesi, binaların bahçelerinde yer alan ağaçların sokağa taşması sebebiyle rahatsızlık yaratması ve sokağı ikiye bölen babaların bazılarının eskimesi sebebiyle yenilenmesi,
 • Acıbadem metronun önünde yaya geçidi olmaması sebebiyle oluşan güvenlik zafiyetinin giderilmesi,
 • Koşuyolu Muhittin Sokak'ta kaldırımların hızlı bir şekilde yapılması,
 • Mahallede pazarcıların tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi sebebiyle seyyar tuvaletler konularak pazar esnafının mağduriyetinin giderilmesi.